Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Corpower klarade stormvågorna – nu väntar marknaden

Efter 18 månaders tuffa tester i rigg och i skotska havsvatten tar Corpower Ocean nästa steg. Nu får företaget 85 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten för att bygga vågkraftverk i full skala.

Uppdaterad: 2018-06-28 Publicerad: 2018-06-28

Text: Johan Wickström Bild: Corpower Ocean

Vågkraft har potential att ge runt 10 procent av världens samlade elanvändning, eller runt 2 000 TWh, enligt vissa uppskattningar. Dessutom kan vågkraften komplettera vind- och solkraft och bidra till en jämnare elproduktion och bättre stabilitet i näten.

Men trots många års pilotförsök är det en bit kvar till genombrottet för denna nya energikälla. De stora utmaningarna för de bolag som gett sig in i branschen är hur bojarna ska klara stormar och hur man ska minska materialmängden i förhållande till elproduktionen – och därmed kunna få ner elpriset till en konkurrenskraftig nivå.

Svenska Corpower Ocean, som tagit sin utgångspunkt i hur hjärtat fungerar, ser ut att bemästra båda dessa utmaningar. Under det senaste året har företagets demonstrationsboj – i halvskala (4 x 9 meter) – provkörts i en maskinhall på KTH i Stockholm med simulerade vågor. Därefter, under januari–juni 2018, har verket testats i hårda miljöer vid Orkneyöarna utanför Skottlands nordkust.

Patrik Möller, VD för Corpower Ocean.

– Testerna har gått mycket bra. En viktig del i vår teknik är att vi kan få bojarna att svänga i resonans med vågorna, oavsett våghöjd och frekvens. Detta utnyttjar vi för att öka effekten i normala sjötillstånd, medan vi stänger av förstärkningen och gör bojen transparent för inkommande energi i stormvågor. Detta ger stabil drift oavsett väder, säger Patrik Möller, vd på Corpower Ocean.

– Dessutom är våra produkter mer kompakta än tidigare verk. Våra bojar kan ge fem gånger mer energi per ton material jämfört med tidigare känd teknik.

Efter de lyckade testerna det senaste året får bolaget nu drygt 85 miljoner kronor i stöd från Energimyndigheten för att ta steget ut till kommersialisering. Ytterligare 150 miljoner konor förväntas från kommersiella investerare.

– Genom Energimyndighetens stöd ska vi nu bygga vårt första kommersiella kraftverk i full skala, 300 kW, som ska stå klar 2021. Nästa steg är en demonstrationspark med tre fullskaliga verk som ska kopplas samman, säger Patrik Möller.

Corpower Oceans demonstrationsboj är 9 meter lång och 4 meter bred. Den fullskaliga bojen kommer vara dubbelt så stor.

Corpower Oceans vågkraftverk består av en boj (60 ton, 8 x 18 meter) som flyter på ytan men som är fast förankrad i havsbotten. Vågrörelserna ger en linjär rörelse i en drivlina i bojen som omvandlas till rotation och sedan el med hjälp av generator.

Tekniken baseras på läkaren Stig Lundbäcks arbete kring hjärtats pump- och styrfunktioner. Liksom hjärtat använder hydrauliskt lagrad energi under fyllnadsfasen så använder Corpower en liknande teknik för att förspänna bojen mot ankaret på havsbotten.

Att Energimyndigheten stödjer Corpower ligger i linje med den havsenergistrategi som myndigheten tog fram våren 2017: att utveckla kostnadseffektiva och hållbara havsenergisystem som har potential till kommersialisering innan 2030.

En viktig del i vår teknik är att vi kan få bojarna att svänga i resonans med vågorna, oavsett våghöjd och frekvens.

– Potentialen för havsenergi finns inte vid de svenska kusterna. Men vår satsning inom detta område syftar till att lösa de globala klimatmålen och samtidigt på sikt gynna svensk export och skapa nya jobb i landet, säger Susanne Karlsson, chef för Energimyndighetens enhet för Hållbar el.

En viktig del för Energimyndighetens stöd är att Corpower följer en strukturerad verifieringsmetodik i fem steg, som är utvecklad av IEA:s program OES (Ocean Energy Systems). Tidigare har Energimyndigheten gett 25 miljoner i stöd för de första tre faserna. I kommersialiseringsfasen återstår steg 4 och 5: fullskaleprototyp och en demonstrationspark.

– De övriga faserna har gått bra så vi tror att denna innovativa teknik har stor potential. Det kan nog ta ett tiotal år till innan marknaden för vågkraft tar fart, men då vill vi att svenska företag som Corpower ska vara redo, säger Susanne Karlsson.

Patrik Möller drar en parallell till Danmarks satsning på vindkraft som gjort landet till en ledande nation inom det området.
– Vi skulle kunna göra samma resa med vågkraften genom ett bra samarbete mellan privata företag och offentliga myndigheter. Det är en oerhörd marknad som öppnar sig och än så länge är det öppet vilken vågkraftsteknik som kommer att dominera i framtiden, säger Patrik Möller-

Projektet pågår till och med december 2023. En rad olika platser har utvärderas för installationen av fullskaleanläggningarna, där valet nu står mellan Billia Croo i Skottland och Agucadoura i Portugal.

Rekommenderat

Förnybart

Baktung kurva för elcertifikaten

Elmarknad
Elcertifikatsystemet förlängs och utökas med ytterligare 18 TWh förnybar el till 2030 om energiuppgörelsen går igenom. Energimyndigheten föreslår att systemet konstrueras så att merparten av den nya kapaciteten byggs i slutet av ...
Förnybart

Årets kraftkvinna tar plats

Årets Kraftkvinna
Tydliga mål, mentorskap och rekryteringar över branschgränserna. Det är några av de åtgärder som krävs för att öka jämställdheten i energibranschen. Det menar Årets kraftkvinna Jenny Larsson, chef för Vattenfalls svenska värmedel.
Förnybart

Svensk teknik värmer Storbritannien

Fjärrvärme
Sverige storsatsar på export av fjärrvärmesystem till Storbritannien. Energimyndigheten är spindeln i nätet, via programmet Heat Networks – Sustainability by Sweden.
Förnybart

ROT-avdrag kan få fart på solel

Solel
Förenklingar av byråkratin och 50 procents ROT-avdrag vid installation. Energimyndighetens förslag kan leda till att solel kan öka kraftigt i Sverige till 2040.
Förnybart

Slutsnurrat i Kalmarsund

Vindkraft
De fem vindkraftverken vid Yttre Stengrund har tagits bort. Vindparken i Kalmarsund blev den första i världen som monterats ner. Ett mer komplicerat projekt än man kan tro.
Förnybart

Nya riktlinjer för ned-montering av vindkraft

Vindkraft
När vindkraftverk har tjänat ut ska de tas bort. Nu har Energimyndigheten och Naturvårds­verket tagit fram rekommendationer om nedmontering och efterbehandlingen.
Förnybart

Internationella perspektiv på effektutmaningen

Elmarknad
Omställningen av elmarknaderna påverkar alla länder mer eller ­mindre. Men det finns olika sätt att hantera utmaningen, visar en ny studie från Ingenjörsvetenskapsakademin.
Förnybart

”En efterlängtad överenskommelse”

Energiöverenskommelsen
Ett helt förnybart elsystem till 2040 är ett av målen i sommarens energiuppgörelse. En efterlängtad överenskommelse, enligt Erik Brandsma på Energimyndigheten. 

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.