Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Cleantech-hubb hjälper svenska företag i USA

Nu kan svenska cleantechföretag få hjälp att expandera i USA. I april invigdes Energimyndighetens företagshubb i San Francisco.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-04-21

Text: Maud Larsen Bild: Christopher Walden

Direkt efter påsk klippte vice statsminister Isabella Lövin bandet vid invigningen av Energimyndighetens företagshubb i San Francisco. Bredvid henne stod representanter för de miljöteknikföretag som klarat nålsögat: att få en genväg in på den nordamerikanska marknaden. Hubben är den första av tre internationella hubbar som finansieras av Energimyndigheten och den kommer att drivas i samarbete med Business Sweden.

De företag som får ta plats i San Francisco har anmält sitt intresse till Energimyndigheten och sedan prövats på flera sätt. För att få delta ställer Energimyndigheten krav på att innovationen går att skala upp och har en tydlig affärspotential, samt att företagsledningen är dedikerad och att det finns finansiella resurser. Företaget Climeon, som arbetar med en innovation inom värmekraftsystem, har fått första chansen vid hubben i San Francisco.

– Det var en ganska snabb process som sköttes professionellt av Energimyndigheten. Vi hade redan påbörjat våra expansionsplaner till Nordamerika och såg att vi skulle kunna få en positiv hävstång genom att vara delaktiga i hubben, säger Pernilla Wihlborg på Climeon.

Hubben är en del av den svenska exportstrategin. Syftet är att förbereda svenska företag för en internationell marknad genom bland annat rådgivning och nätverksbyggande. Det är ett försöksprojekt som kommer utvärderas om två år. Då måste företagen visa vad de har uppnått.

– Vi vill se mätbara resultat, säger Anneli Eriksson, chef på avdelningen för affärsutveckling på Energimyndigheten.

För Climeon innebär platsen i cleantech-hubben ökade möjligheter att förstå den amerikanska marknaden och inte minst regelsystemet kring förnybar energi. Dessutom kommer de få hjälp att organisera vissa aktiviteter på plats i USA. Pernilla Wihlborg är inte orolig för att leverera mätbara resultat.

– Climeon drivs av våra kunder – om kunderna är nöjda så har vi lyckats, säger hon.

Enligt Isabella Lövin innebär den nya satsningen en win-win-situation:

– Genom att sprida svenska innovationer inom förnybar energi och energieffektivisering främjar vi inte bara svenska företag utan bidrar till en hållbar energiomställning globalt och genomförandet av Parisavtalet. Det är verklig win-win!

Energimyndigheten har planer på att starta liknande hubbar i London och Shanghai.

Rekommenderat

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring
Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.