Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Byte till snålare lampor halverar energi-användningen

Glödlampan har mer eller mindre fasats ut i Sverige, nästa steg är att få fler lokalhyresgäster att byta till effektiva Led-system. Belysningsutmaningen som varit igång i ett år har nu samlat ett 60-tal aktörer.

Uppdaterad: 2017-12-04 Publicerad: 2017-03-24

Text: David Grossman Bild: Shutterstock

När mörkret faller över hus och hem under Earth Hour på lördagskvällen (25 mars) kan det vara läge att fundera över hur mycket energi som används av lampor.

– Trots att glödlampan mer eller mindre fasats ut finns det mycket kvar att göra både vad gäller energiåtgång och bättre kvalitet på ljuset, säger Peter Bennich, senior rådgivare inom belysning på avdelningen för energieffektivisering på Energimyndigheten.

Ett led i det arbetet har det senaste året varit projektet Belysningsutmaningen där Energimyndigheten, som en del av den internationella kampanjen Global Lighting Challenge, uppmanat företag, kommuner, civilsamhället och statliga aktörer att se över sin belysning. Till dags dato har ett 60-tal aktörer gått med i utmaningen. Det handlar såväl om offentliga verksamheter som Stockholm stad och Svenska Kraftnät som privata bolag som Löfbergs och OKQ8. Med på tåget är även några tillverkare och leverantörer av LED-lampor som satt upp mål för hur många LED-lampor man ska sälja. Tillverkaren Philips Lighting har målet att sälja två miljarder LED-lampor globalt fram till 2020. Ikea har ambitionen att sälja 500 miljoner LED-lampor till 2020.

– En beräkning som gjordes 2010 visade att elanvändningen för belysning i Sverige kunde halveras om alla bytte till effektivare lampor. En del är säkert redan utbytt och vi vet inte exakt hur bilden är just nu, men det finns mycket gamla installationer kvar, inte minst på kontor, i skolor, sjukhus med flera lokaler, säger Peter Bennich.

LED-lampor, menar han, ger inte bara bättre ekonomi med 25–40 procents lägre driftskostnad, utan också möjlighet att styra ljusets färg, styrka och även koppla till system som känner av när rum är tomma och inte behöver lysas upp. Även inräknat kostnad för installation är det i längden lönsamt att byta ut gamla system.

– För oss är Belysningsutmaningen en metod att sätta fokus på ljus i våra miljöer, att få aktörer att inventera den belysning man har och att skapa nätverk och möten för diskussion och kunskapsutbyte, säger Peter Bennich.

Ännu finns ingen samlad bild av resultat under det gångna året. Energimyndigheten har inte heller satt något stoppdatum för utmaningen, så det finns fortfarande tid för fler att gå med.

Hos Coop Sverige, en av deltagarna i utmaningen, har man satt målet att 70 procent av gamla system i befintliga butiker, så kallade T8-lysrör, ska vara utbytta fram till 2020.

– Vi ska rulla ut 40 000 nya LED-rör i den armaturen. De T5-lysrör vi har något bättre effektivitet och den armaturen byter vi ut när lokalerna ska byggas om, säger Tord Lissel, energistrateg på Coop Sverige.

Han påpekar att Coop inte äger armaturen utan att alla byten sker i förhandling med fastighetsägaren.

– Vår kalkyl är att återbetalningstiden för nya LED-rör är ett till ett och ett halvt år.

I de butiker som redan har LED-belysning (cirka 10 procent av beståndet) har det riktats en del kritik för att köttet diskarna ser grått ut. Men det har kunnat åtgärdas med inställningar.

Rekommenderat

Effektivisering

Så sparar du energi i hemmet

Energioptimering
Sol, ved eller fjärrvärme – vad är bäst för mitt hus är det många som undrar. Att minska energianvändningen kan vara det bästa svaret. Här får du några tips på hur du ...
Effektivisering

Svensk innovation kan revolutionera textilbranschen

återvinning
Den globala textil- och modeindustrin står i dag för motsvarande 8 procent av människans miljöpåverkan. Det gör modebranschen till en av de mest resursintensiva industrierna i världen.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Effektivisering

Svensk innovation kan revolutionera textilbranschen

återvinning

Den globala textil- och modeindustrin står i dag för motsvarande 8 procent av människans miljöpåverkan. Det gör modebranschen till en av de mest resursintensiva industrierna i världen.