Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Batterilager ska stärka Gotlands elförsörjning

Ökad elektrifiering, satsningar på energilagring och tester av nya affärsmodeller. Det är några av åtgärderna för att Gotland ska kunna bli helt förnybart. Förslagen presenteras i Energimyndighetens förstudie om att göra Gotland till en pilotregion i energiomställningen.

Uppdaterad: 2018-04-11 Publicerad: 2018-04-11

Text: Johan Wickström Bild: Karl Melander, Shutterstock/Nadezhda Kharitonova

Det är fullt möjligt att göra Gotland till en förnybar zon med ett robust och tryggt energisystem, menar Energimyndigheten i sin förstudie. Syftet med uppdraget har varit att se vilka åtgärder som krävs för att Gotland ska kunna bli en pilot för energiomställningen i Sverige.

Mattias Eriksson, projektledare från Energimyndigheten.

Men det finns inga snabba och enkla lösningar för omställningen.
– Det krävs både tekniska innovationer, nya affärsmodeller, regelverk och ett tätt samarbete mellan staten och övriga aktörer på marknaden, säger Mattias Eriksson, som ansvarat för uppdraget på Energimyndigheten.

Redan idag ligger Gotland bra till i många avseenden: drygt hälften av öns el kommer från vindkraft, stora satsningar görs på biogas och det finns en utbredd entreprenörsanda.

Men samtidigt finns det specifika utmaningar. Överföringskapaciteten i de två elkablarna till ön är begränsad och någon ny kabel är inte planerad. Det har lett till att det lokala energibolaget GENAB har satt stopp för nyanslutning av lokal elproduktion, på grund av svårigheten att exportera överskottet av el till fastlandet.

– Utredningen omfattar hela energisystemet men vi har lagt fokus på elförsörjningen givet Gotlands utmaningar att hitta ett alternativ till en ny kabel. Här finns också ett betydande demonstrationsvärde för Sverige i stort och elektrifiering är en trend inom de flesta sektorer, så det här är ett område där vi behöver hitta nya lösningar, säger Mattias Eriksson.

Utredningen har lagt sitt huvudfokus på elförsörjningen.

Om till exempel cementtillverkaren Cementa, som står för nästan 80 procent av Gotlands växthusgasutsläpp, elektrifierar sina processer i framtiden (vilket företaget undersöker), skulle det innebära en ökad elanvändning med 2 TWh – det är mer än dubbelt så mycket som hela öns elanvändning idag.

En av de bärande delarna i förstudien ett uppdrag till Vattenfall – som är ansvarig för leveranssäkerheten på Gotland – att ta fram en studie som ska undersöka möjligheterna att ansluta ny elproduktion utan att bygga en ny kabel.
– Vattenfall ska föreslå en skalbar lösning med ett batterilager för att möjliggöra en expansion av storskalig elproduktionen och samtidigt förbättra leveranssäkerheten., säger Mattias Eriksson.

Gotlands elanvändning

Visa: border_allVisa: show_chart

Användning GWh
Industrin 365
Service 260
Hushåll 195
Areella 91
Transporter 0,2
Förluster 73

Även om någon tredje elkabel inte är planerad är det dags att börja planera för nya kablar när de gamla faller för åldersstrecket, enligt Mattias Eriksson.
– Det är hög tid att börja planera för nya kablar redan nu även om de kan hålla till 2035. Därför ska Vattenfall även ta fram en färdplan för hur detta kan gå till.

Ett annat centralt förslag är att inrätta ett Initiativ för innovation och regelutveckling. Tanken är att initiativet ska främja utvecklingen av regelverk och marknadsdesign, så att marknadens aktörer ska kunna testa ny teknik och nya affärsmodeller. Avsikten är att initiativet ska omfatta både teoretiska studier och demonstrationsprojekt.

Vattenfall ska föreslå en lösning på batterilager.

– Nuvarande lagar är inte alltid optimala för framtidens energisystem. Därför behöver de utvecklas. I det här innovationsinitiativet finns tre delar: en myndighetsövergripande arbetsgrupp, en del för uppdragsforskning om nya affärsmodeller samt en del för praktiska pilotprojekt där man ska kunna göra undantag från de befintliga regelverken, säger Mattias Eriksson.

Inom transportområdet förslår man ett liknande upplägg för att öka antalet laddbara fordon. Här ska det till exempel kunna gå att skapa demonstrationsmiljöer för att se hur laddbara fordon kan interagera med elsystemet på ett flexibelt sätt.

En grundförutsättning för omställningen är att alla aktörer har information om vilka tekniker som finns, om de satsningar som görs och vilka stöd som finns. Därför behövs det kunskapshöjande åtgärder, enligt utredningen.

Gotlands elförsörjning

 • GWh
 • 0,02
 • Vattenkraft
 • 0,6
 • Solkraft
 • 484
 • Vindkraft
 • 499
 • Import från fastlandet
 • 984
 • Summa

Ett exempel är att starta ett energicenter som ska vara en sammanhållande nod för alla åtgärder.
– Det här är ett fysiskt center där du ska kunna få information om omställningen och praktiska tips, till exempel om solel och batterilagring. Det ska rikta sig till både privatpersoner och företag.

Åtgärdslistan är lång, men det krävs en del kompletterande arbete innan allt kan sätta igång.
– Nu behövs ett kompletterande uppdrag för att precisera hur åtgärderna ska finansieras och hur resursbehovet ser ut för de mest centrala aktörerna i arbetet.
– Sen är det viktigt att poängtera att det krävs privata och offentliga satsningar i växelverkan, där Energimyndigheten bör ha en koordinerande roll, säger Mattias Eriksson som även lyfter fram det goda samarbetet med alla lokala aktörer:
– Samverkansdelarna har gått oerhört bra. Vi har träffat alla relevanta parter på ön och fått haft ett fantastiskt stöd från alla.

Rekommenderat

Förnybart

Restprodukt från skogen gör din bil klimatsmart

Biodrivmedel
De senaste åren har experter varnat för att det kan bli svårt att nå klimatmålet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det svenska företaget RenFuel tror sig ha funnit lösningen på problemet.
Förnybart

Ny teknik möjliggör tillverkning av förnybar gasol

Gasol
I ett internationellt samverkansprojekt har en ny metod för att tillverka grön gasol tagits fram. I framtiden finns nu goda utsikter för privatpersoner att kunna köpa förnybar gasol till grillen eller husvagnen.
Effektivisering

Med fokus på morgondagens elsystem

Smarta elnät
Den brådskande klimatfrågan, nya spelregler på elmarknaden och lastutjämning med hjälp av datacenter. Det var några av de ämnen som diskuterades när Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten och ihop med Forum ...
Förnybart

Företaget som gör biogas av massaresterna

Biogas
Nyckelfärdiga anläggningar för gasproduktion som använder rester från biomassa som bränsle. Meva Energys nya teknik lockar industrier som vill satsa på lokala, cirkulära energilösningar. Under 2019 hoppas Göteborgsföretaget teckna sitt första avtal ...
Förnybart

Solelen växer stadigt i Sverige

Solel
Solcellsmarknaden i Sverige ökade med 57 procent 2017. Och under 2018 lär det bli en fortsatt stark utveckling efter att EU:s tullar på kinesiska solceller togs bort i september.
Förnybart

Förnybar energi i fokus under robot-OS

First Global Challenge
Fyll på en spelplan med förnybar energi med hjälp av robotar. Så såg uppgiften ut för de ungdomar som deltog i det inofficiella OS i robotbygge i Mexico City i augusti.
Förnybart

Därför har den förnybara elen ökat mest

Förnybart
Den förnybara elen har gått spikrakt uppåt sedan 1998, framför allt vindkraft. Vad ligger bakom denna kraftfulla tillväxt? Och hur ser de viktigaste teknikerna ut inför framtiden?

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.