Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Batterier kapar elkostnaden i fastigheter

Ett stort batteri i källaren kan kapa effekttopparna i flerbostadshus. Samtidigt kan en sådan investering bidra till ett smartare elnät, enligt en studie från Power Circle.

Uppdaterad: 2017-12-05 Publicerad: 2016-10-15

Text: David Grossman Bild: Shutterstock

Den successivt ökande andelen förnybar el ställer större krav på smarta elnät som kan jämna ut den väderberoende produktionen från sol och vind. En ny studie som elkraftsbranschens organisation Power Circle genomfört med stöd av Energi­myndigheten visar att energilager placerade i flerbostadshus kan göra stor skillnad för att reducera fastigheternas effektuttag från el­­nätet. Effekttopparna är oftast på morgonen och mellan 17.00 till 21.00, då elanvändningen är som mest intensiv.

Genom energilager kan användarna fylla på el under tider på ­dygnet då elen är billig och sedan när efterfrågan ökar använda den lagrade elen. I de simuleringar som gjorts räknar man med att mellan 0,8 till 1,3 kWh lagringskapacitet per lägenhet kan minska fastig­hetens effekttoppar med 40 procent.

– För ett flerbostadshus med 25 lägenheter räcker ett batteri ­motsvarande de som finns i dagens elbilar väldigt långt. Framöver kan detta möjligtvis bli en andrahandsmarknad för använda elbilsbatterier, säger Olle Johansson, vd på Power Circle.

Avgörande för ekonomin är förstås kostnaden för batterier och kringutrustning, men också att batteriet utnyttjas till mer än att bara minska effektuttaget från elnätet, till exempel genom att bidra med balanskraft och frekvensreglering.

Men för att batterierna ska få fart på marknaden behövs det både regelförenklingar och demonstrationsprojekt, enligt Power Circle.

– Det krävs även nya innovativa affärsmodeller för att säkerställa att energilager skapar tydlig nytta i elsystemet, säger Olle Johansson.

Studien bygger på simuleringar i tre lägenhetshus, och har genomförts i samarbete med Mälarenergi, Kraftringen och KIC InnoEnergy.

Rekommenderat

Effektivisering

Energieffektiv ventilation för sjukhus

Ny teknik
Infektionskänsliga salar på sjukhus kräver en extremt energikrävande ventilation. Energimyndigheten har stöttat ett forskningsprojekt som har 30 procent lägre energianvändning än konventionell teknik.

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.