Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Batterier är en nyckelteknik för att klara omställningen”

Batterier är en nyckelteknik för att klara energiomställningen. Men det krävs hållbara och cirkulära lösningar för råvarorna. Därför satsar Energimyndigheten brett på forskningen kring batterier, bland annat genom stödet till Northvolt.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-10-23

Text: Johan Wickström Bild: Northvolt/ Energimyndigheten

Nothvolts satsning kommer att innebära starten för en ny svensk industrigren: storskalig tillverkning av litiumjon-batterier. Många aktörer har varit med och bidragit i bolagets jättesatsning, bland annat ABB, Vattenfall, Stena och Vinnova.

Greger Ledung, handläggare på Energimyndigheten.

Även Energimyndigheten har varit med och stöttat bolaget alltsedan start med pengar till såväl förstudier som utvecklingsstöd, totalt hittills 40 miljoner kronor.

– Batterier är en nyckelteknik för att klara energiomställningen och Northvolts satsning är unik. De kommer att ha en väldigt integrerad produktion där man tillverkar alla delarna i värdekedjan och där man använder koldioxidfri el i produktionen, säger Greger Ledung, handläggare på Energimyndigheten.

Från Energimyndighetens håll handlar det inte enbart om att stödja fordonsutvecklingen, utan batterier kommer troligen användas alltmer i stationära tillämpningar i takt med utvecklingen av sol- och vindel och smarta elnät.

– Därför är det viktigt att Sverige ligger i framkant här för att vi ska kunna använda batterikunnandet brett i energisystemet. Det är också en viktig anledning till att vi stödjer Northvolt.

– En annan aspekt är att den internationella konkurrensen om allt från råvaror till färdiga batterier kommer att öka kraftigt framöver. Då är det bra att Sverige är välpositionerat och förberett.

I skrivande stund har Northvolt ytterligare en ansökan inne till Energimyndigheten om att bygga en pilotlina för att utveckla framtidens batterier, alltså ett utvecklingsprojekt vid sidan av den ordinarie produktionen som ska placeras i Västerås. En viktig del här blir att utveckla nya återvinningslösningar som kan kopplas till produktionen.

Fakta

Stor forskningssatsning på batterier

Energimyndigheten har sedan 2013 ett forskningsprogram, batterifondsprogrammet, för att stödja nya resurseffektiva och miljövänliga batterilösningar för energilagring. Totalt 480 miljoner kronor fanns i potten vid starten, varav 200 miljoner kronor använts. Resterande 280 miljoner kronor är ute för utlysning nu.

I en tidigare forskningsstudie framkom det att dagens batterier medför relativt stora koldioxidutsläpp. Därför behövs det nya cirkulära lösningar för att batterierna ska bli mer hållbara ur ett livscykelperspektiv.

– Idag räknas det som återvinning när man gjuter in gamla batterier i betong. Men batterierna innehåller många råvaror som kan bli en bristvara, till exempel litium och kobolt. Vi behöver utveckla produktionsprocesser som kan synkroniseras med återvinningsmöjligheter.

Just råvarutillgången kan bli en framtida utmaning för batteriutvecklingen. På kort sikt gäller det framför allt litium. Trots att det forskas mycket kring nya kemiska lösningar kring batteriet är det en bra bit kvar tills nya kemiska lösningar.

– Det finns inga superbatterier runt hörnet. Trots att det forskas mycket är kunskapen fortfarande ganska låg kring hur batterierna fungerar i grunden och hur de åldras, säger Greger Ledung.

Även de mest konservativa prognoserna indikerar att det blir ett otroligt tryck på batterier i framtiden.

Hur ser du på marknadsutsikterna för elbilen?

– Även de mest konservativa prognoserna indikerar att det blir ett otroligt tryck på batterier i framtiden. Det ser ut som att det kommer bli knappa resurser, dels när det gäller tillgången på råvaror som till exempel litium men också på humankapital.

Att hänga upp hela bilutvecklingen på elbilar är inte realistiskt, anser Greger Ledung.
– Det finns ingen enskild lösning som kommer att kunna ersätta oljan. Det kommer behövas många olika lösningar: batterier, vätgas och förnybara drivmedel. Ett icke fossilt energisystem måste bygga på alla lösningar.

Rekommenderat

Förnybart

Restprodukt från skogen gör din bil klimatsmart

Biodrivmedel
De senaste åren har experter varnat för att det kan bli svårt att nå klimatmålet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Det svenska företaget RenFuel tror sig ha funnit lösningen på problemet.
Förnybart

Ny teknik möjliggör tillverkning av förnybar gasol

Gasol
I ett internationellt samverkansprojekt har en ny metod för att tillverka grön gasol tagits fram. I framtiden finns nu goda utsikter för privatpersoner att kunna köpa förnybar gasol till grillen eller husvagnen.
Effektivisering

Med fokus på morgondagens elsystem

Smarta elnät
Den brådskande klimatfrågan, nya spelregler på elmarknaden och lastutjämning med hjälp av datacenter. Det var några av de ämnen som diskuterades när Power Circle, på uppdrag av Energimyndigheten och ihop med Forum ...
Förnybart

Företaget som gör biogas av massaresterna

Biogas
Nyckelfärdiga anläggningar för gasproduktion som använder rester från biomassa som bränsle. Meva Energys nya teknik lockar industrier som vill satsa på lokala, cirkulära energilösningar. Under 2019 hoppas Göteborgsföretaget teckna sitt första avtal ...
Förnybart

Solelen växer stadigt i Sverige

Solel
Solcellsmarknaden i Sverige ökade med 57 procent 2017. Och under 2018 lär det bli en fortsatt stark utveckling efter att EU:s tullar på kinesiska solceller togs bort i september.
Förnybart

Förnybar energi i fokus under robot-OS

First Global Challenge
Fyll på en spelplan med förnybar energi med hjälp av robotar. Så såg uppgiften ut för de ungdomar som deltog i det inofficiella OS i robotbygge i Mexico City i augusti.
Förnybart

Därför har den förnybara elen ökat mest

Förnybart
Den förnybara elen har gått spikrakt uppåt sedan 1998, framför allt vindkraft. Vad ligger bakom denna kraftfulla tillväxt? Och hur ser de viktigaste teknikerna ut inför framtiden?

Senaste

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.