Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

”Batterier är en nyckelteknik för att klara omställningen”

Batterier är en nyckelteknik för att klara energiomställningen. Men det krävs hållbara och cirkulära lösningar för råvarorna. Därför satsar Energimyndigheten brett på forskningen kring batterier, bland annat genom stödet till Northvolt.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-10-23

Text: Johan Wickström Bild: Northvolt/ Energimyndigheten

Nothvolts satsning kommer att innebära starten för en ny svensk industrigren: storskalig tillverkning av litiumjon-batterier. Många aktörer har varit med och bidragit i bolagets jättesatsning, bland annat ABB, Vattenfall, Stena och Vinnova.

Greger Ledung, handläggare på Energimyndigheten.

Även Energimyndigheten har varit med och stöttat bolaget alltsedan start med pengar till såväl förstudier som utvecklingsstöd, totalt hittills 40 miljoner kronor.

– Batterier är en nyckelteknik för att klara energiomställningen och Northvolts satsning är unik. De kommer att ha en väldigt integrerad produktion där man tillverkar alla delarna i värdekedjan och där man använder koldioxidfri el i produktionen, säger Greger Ledung, handläggare på Energimyndigheten.

Från Energimyndighetens håll handlar det inte enbart om att stödja fordonsutvecklingen, utan batterier kommer troligen användas alltmer i stationära tillämpningar i takt med utvecklingen av sol- och vindel och smarta elnät.

– Därför är det viktigt att Sverige ligger i framkant här för att vi ska kunna använda batterikunnandet brett i energisystemet. Det är också en viktig anledning till att vi stödjer Northvolt.

– En annan aspekt är att den internationella konkurrensen om allt från råvaror till färdiga batterier kommer att öka kraftigt framöver. Då är det bra att Sverige är välpositionerat och förberett.

I skrivande stund har Northvolt ytterligare en ansökan inne till Energimyndigheten om att bygga en pilotlina för att utveckla framtidens batterier, alltså ett utvecklingsprojekt vid sidan av den ordinarie produktionen som ska placeras i Västerås. En viktig del här blir att utveckla nya återvinningslösningar som kan kopplas till produktionen.

Fakta

Stor forskningssatsning på batterier

Energimyndigheten har sedan 2013 ett forskningsprogram, batterifondsprogrammet, för att stödja nya resurseffektiva och miljövänliga batterilösningar för energilagring. Totalt 480 miljoner kronor fanns i potten vid starten, varav 200 miljoner kronor använts. Resterande 280 miljoner kronor är ute för utlysning nu.

I en tidigare forskningsstudie framkom det att dagens batterier medför relativt stora koldioxidutsläpp. Därför behövs det nya cirkulära lösningar för att batterierna ska bli mer hållbara ur ett livscykelperspektiv.

– Idag räknas det som återvinning när man gjuter in gamla batterier i betong. Men batterierna innehåller många råvaror som kan bli en bristvara, till exempel litium och kobolt. Vi behöver utveckla produktionsprocesser som kan synkroniseras med återvinningsmöjligheter.

Just råvarutillgången kan bli en framtida utmaning för batteriutvecklingen. På kort sikt gäller det framför allt litium. Trots att det forskas mycket kring nya kemiska lösningar kring batteriet är det en bra bit kvar tills nya kemiska lösningar.

– Det finns inga superbatterier runt hörnet. Trots att det forskas mycket är kunskapen fortfarande ganska låg kring hur batterierna fungerar i grunden och hur de åldras, säger Greger Ledung.

Även de mest konservativa prognoserna indikerar att det blir ett otroligt tryck på batterier i framtiden.

Hur ser du på marknadsutsikterna för elbilen?

– Även de mest konservativa prognoserna indikerar att det blir ett otroligt tryck på batterier i framtiden. Det ser ut som att det kommer bli knappa resurser, dels när det gäller tillgången på råvaror som till exempel litium men också på humankapital.

Att hänga upp hela bilutvecklingen på elbilar är inte realistiskt, anser Greger Ledung.
– Det finns ingen enskild lösning som kommer att kunna ersätta oljan. Det kommer behövas många olika lösningar: batterier, vätgas och förnybara drivmedel. Ett icke fossilt energisystem måste bygga på alla lösningar.

Rekommenderat

Förnybart

Lysande utsikter för klimatsmart solcellstillverkning

Innovation
Svenska Midsummer säljer tillverkningsutrustning för tunnfilmssolceller och integrerad solcellsteknik för tak. Konceptet bygger på en ny teknik med ett klimatsmart och flexibelt alternativ till kiselceller.
Förnybart

Världens blickar riktas mot Hybrit

Fossilfritt
Stål utan kol. Hybrit-initiativet med flera ledande aktörer inblandade är redo för nästa fas. Världen följer spänt med på den blågula resan mot en fossilfri och malmbaserad ståltillverkning.
Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart
Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att ...
Effektivisering

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

Fossilfritt
I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker.
Energiförsörjning

El från spillvärme lockar tunga investerare

Forskning
Svenska Climeons innovation omvandlar spillvärme till el. Nu har den tunga investeringsfonden Breakthrough Energy Ventures (BEV) beslutat att satsa på bolaget. Energimyndigheten har länge stöttat Climeon med affärs- och teknikutveckling.

Senaste

Transport

Eltruckarna framgångsrika trots arktisk kyla

Gruvtransport

2018 inledde Boliden ett pilotprojekt med elektrifierade transporter i gruvan Aitik i Norrbotten. Nu har det lyckade pilotprojektet utvärderats, och resulterat i att systemet i Aitik byggs ut.