Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Är vi redo för nästa storm?

Alfrida har dragit fram över norra Europa och orsakat stor skada längs sin väg. Många blev strömlösa och som mest rapporterades uppemot 150 000 svenska elabonnenter ha varit utan elektricitet. Att vara utan el skapar såklart en hel del problem och oro, inte minst när mobilnäten slås ut och det blir svårt att hålla kontakt med omvärlden.

Uppdaterad: 2019-02-04 Publicerad: 2019-01-23

Text: Ida Adehill König Bild: iStock

Alfrida är inte den första stormen som drabbar Sverige. Många kommer ihåg Gudrun som härjade 2005 och stormen Per 2007. I Energimyndighetens uppdrag ingår ett ansvar att trygga energiförsörjningen i landet och ett övergripande ansvar för krisberedskap, såväl före, som under och efter en kris.

Energimyndighetens uppdrag vid storm
När en storm av slaget Gudrun och Per inträffar så ligger det i Energimyndighetens uppdrag att sammanställa information i syfte att samhället ska bli bättre rustat att hantera kommande stormar. I det arbetet har flera viktiga lärdomar dragits, och efter stormen Alfrida vill Energimyndigheten gärna påminna om några av dem.

Fem lärdomar övergripande från tidigare storma
1 – Samhället blir alltmer elberoende i och med digitalisering och automatisering. Gudrun ledde inte bara till ett ”vanligt” elavbrott utan även mobiltelefoni och lokalradio drabbades. Betalsystemet är ett ytterligare exempel på hur vi rör oss mot ett kontantlöst samhälle där handeln blir helt beroende av elektricitet.

2 – Bristen på reservkraft till de olika mobiltelefonmasterna ifrågasattes. Det ledde nämligen till svårigheter att kommunicera med omvärlden. Idag pågår ett robusthetshöjande arbete för att förbättra kommunikationsmöjligheterna. Bland annat Post- och telestyrelsen ställer krav på viss mängd reservkraft till mobilnätens basstationer. Kraven kommer gälla från år 2020.

3 – Tillgången till frivilligorganisationer var avgörande. Tack vare dem underlättades arbetet med att röja vägar, transportera mat och vatten, men de besökte även äldre och sjuka.

4 – Stödet från försvarsmakten har varit viktigt vid naturkatastrofer av det här slaget. Det konstaterades även vid exempelvis branden i Västmanland 2014.

5 – Behovet av reservkraft efter Gudrun var stor, mest på grund av elavbrottets omfattning. Det saknades en samlad och genomtänkt fördelningsplan avseende reservkraft.

Erfarenheterna från stormen Gudrun kom till nytta redan vid orkanen Per två år senare. Bland annat kunde elnätsföretagen komma igång med sitt arbete snabbare tack vare bättre förberedelser av personal och material. Elnätsföretagen har därefter satsat mycket pengar på att säkra upp både region- och lokalnät för att förbättra leveranssäkerheten. Det kan handla om att avverka träd nära ledningsgator eller att gräva ner ledningar, och det är ett arbete som fortfarande pågår.

Fakta

Hur kan du förbereda dig – 3 tips

  1. Förvara några flaskor med infruset vatten i frysen så att du alltid har tillgång till rent vatten.
  2. En ficklampa, extra batterier, tändstickor och stearinljus är bra att ha hemma så du kan se i mörkret.
  3. Ladda upp med matvaror som inte behöver tillagas eller förvaras i kylskåp

Vad kan du som privatperson göra?
Det finns flera saker man som privatperson bör göra för att förbereda sig, berättar Fredrik Müller-Hansen Energimyndighetens enhet för trygg energiförsörjning. Oavsett om man bor i ett hus på landet, eller en lägenhet i staden.

– Alla kan drabbas av el- eller värmeavbrott, men med rätt förberedelser kan vi minska problemen. Det handlar bland annat om ens egen hemberedskap, det vill säga tillgång till vatten, värme och mat. Försvarsberedningen sa i sin rapport ”Motståndskraft” från december 2017 att alla bör ha förmågan att klara sig själva i en veckas tid, utan stöd från det offentliga, i händelse av en kris- eller krigssituation, säger Fredrik Müller-Hansen.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.