Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Allt fler positiva till laddfordon

Antalet laddfordon i Sverige har flerdubblats bara under de senaste åren. Inställningen är fortsatt positiv, men nu behövs en ökad kunskap för att fler ska ställa om till ett laddfordon.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-06-20

Text: Susanna Sköld Bild: Klas Wikström, Power Circle, Shutterstock

Det är mycket som har hänt sedan Energimyndigheten för första gången 2013 undersökte allmänhetens inställning till laddfordon. I år har andelen respondenter som anser sig ha mycket låg kunskap om laddfordon minskat. Samtidigt uppger omkring 20 procent att de har en god eller mycket god kunskap om laddfordon.

Förändringen på fordonsmarknaden började ta fart 2015 då fler laddbara fordon rullades ut på de svenska vägarna. Men för två år sedan var den allmänna kunskapsnivån om laddfordon fortsatt låg.

–  Attitydundersökningen som genomfördes 2015 var i princip identisk med den som genomfördes två år tidigare. Under perioden hade den tekniska utvecklingen varit snabb med flera olika fordonsmodeller och närvaro i media, men trots det hade frågan om laddfordon ännu inte nått allmänheten, säger Martina Wikström, projektledare för undersökningen på Energimyndighetens avdelning för forskning och innovation.

Därför var det enligt Marina Wikström extra roligt att årets attitydundersökning visar på en större förändring när det gäller allmänhetens kunskapsnivå. Kännedomen om laddfordon har ökat; både när det gäller elbilar och laddhybrider.

Framförallt är det gruppen som angett att de har en mycket låg kunskap om laddfordon som i år har minskat betydligt.

– Det är väldigt kul att man ser en ökad medvetenhet. Kunskap är viktigt för att man ska gå från intention till faktiskt handling och därmed byta ut ett konventionellt fordon till förmån för ett laddbart, säger Martina Wikström.

I gruppen som anser sig ha en mycket hög kunskap om laddfordon uppger runt 80 procent att de kan tänka sig att köpa ett laddfordon som sin nästa bil. Enligt Martina Wikström på Energimyndigheten är just kunskapen om elbilar en viktig förutsättning för att fler ska gå över till ett laddfordon.

– Vi ser att de som har en hög kunskapsnivå är mycket mer benägna att gå över till ett laddfordon. Laddfordon är något annat än konventionella fordon och har du ingen kunskap om detta förstår du inte vad det handlar om. Det är det mest grundläggande, att ha en förståelse.

Fakta

Laddfordon

Laddfordon är samlingsnamnet för alla typer av laddbara bilar.

Elbilar drivs enbart av ett laddbart batteri.

Laddhybrider drivs dels av ett batteri och dels av en förbränningsmotor.

Den senaste undersökningen visar även på en stor ökning av andelen respondenter som någon gång har kört ett laddbart fordon. I år är siffran uppe i 25 procent av de tillfrågade, vilket kan jämföras med 15 procent för två år sedan.

På Energimyndigheten har man arbetat med flera olika demonstrationsprojekt av laddfordon. Att få testa på och skaffa sig praktisk erfarenhet bedöms vara en av de viktigaste faktorerna för kunskapsspridningen. Det öppnar dessutom upp för en större kännedom av de praktiska möjligheterna med ett laddfordon.

– Ökningen av kunskap som vi ser beror på flera faktorer, men bland annat att laddfordon, och främst laddhybrider, har fått genomslag bland förmånsbilar. När man förstår att man kan få en laddhybrid med fyrhjulsdrift och dragkrok blir det intressant för många.

I Sverige har flera städer arbetat aktivt med att introducera laddfordon och upprätta laddinfrastruktur på allmänna platser. Det skulle kunna vara en av orsakerna till varför årets undersökning visar på en större kunskap om laddfordon bland de som bor i en stor tätort i jämförelse med de som bor på landsbygden.

– Det finns ett stort engagemang för att öka andelen laddbara fordon i storstäderna, inte minst för att förbättra luftkvaliteten och minska buller. Däremot är laddinfrastrukturen i trånga städer en utmaning och förutsättningarna för att ha ett laddfordon är bättre i förorter och på landsbygden, säger Martina Wikström.

Mazdak Haghanipour, sakkunnig inom elfordon och laddinfrastruktur på intresseorganisationen Power Circle.
Mazdak Haghanipour, sakkunnig inom elfordon och laddinfrastruktur på intresseorganisationen Power Circle.

Utvecklingen av antalet elbilar i Sverige går fortsatt framåt och det finns idag cirka 34 000 laddbara bilar i landet. Mazdak Haghanipour

arbetar som sakkunnig inom elfordon och laddinfrastruktur på intresseorganisationen Power Circle. Även han känner väl igen bilden av att kunskap om laddfordon är en förutsättning för att fler ska gå över från en bil med förbränningsmotor.

Men för att möjliggöra den övergången menar han att det är viktigt att slå hål på de myter och fördomar som funnits om laddfordon.

– För några år sedan fanns det en stor skepsism till elbilar. Många ansåg att de var för små, plastiga, hade låg säkerhet och inte kunde köras så långt. Idag har biltillverkarna slagit hål på de myterna och visat att det går att tillverka elbilar som kan köra långt. Parallellt med den utvecklingen har elbilarna även sjunkit i pris.

Tittar man på elbilsförsäljningen har den haft en mycket stark tillväxt sedan intresseorganisationen började mäta utvecklingen 2014. Och enligt Mazdak Haghanipour finns det inget som tyder på att den kommer stanna av.

– När det gäller elbilsförsäljningen så ligger Sverige väldigt bra till och vi har en tillväxt på ungefär 70 procent per år. Anledningen till varför det går så bra i Sverige är att fler och fler har förstått att elbilen är framtiden. Vår prognos är att vi 2030 kommer att ha en miljon rullande laddbilar i Sverige.

Fakta

Klimatmål

Sverige har beslutat att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent (jämfört med 2010) fram till 2030. Därefter är målet att nå en klimatneutralitet senast år 2045. För att lyckas med den omställningen är nya, energieffektiva fordonstekniker helt avgörande. Här har etableringen av laddfordon möjliggjort en snabbare väg dit. Men en av förutsättningarna för att de ska få ett större genomslag är att det finns en utbredd acceptans för själva tekniken.

Martina Wikström på Energimyndigheten tror även hon att utvecklingen kommer fortsätta åt det hållet. Förhoppningen är att en ännu större kännedom och kunskap om laddfordon kommer att synas i nästa undersökning som genomförs om två år.

– Jag tror att mycket kommer ha hänt till nästa undersökning. Det är många spännande fordonsmodeller på väg ut under närmaste året. Nästa undersökning kommer förhoppningsvis en klar majoritet ha egen praktisk erfarenhet, säger Martina Wikström.

Rekommenderat

Transport

Eltruckarna framgångsrika trots arktisk kyla

Gruvtransport
2018 inledde Boliden ett pilotprojekt med elektrifierade transporter i gruvan Aitik i Norrbotten. Nu har det lyckade pilotprojektet utvärderats, och resulterat i att systemet i Aitik byggs ut.
Transport

Stor potential att minska utsläpp med elvägar

Transport
Elvägar kan minska beroendet av fossila bränslen och Sverige ligger i framkant. Två tekniker för direktöverföring av el till tunga lastbilar har med framgång testats på allmänna vägar utanför Sandviken och vid ...
Transport

Eldrift i bergtäkten minskar utsläppen

Förnybart
Volvo CE:s demonstration med eldrivna och självkörande maskiner vid bergtäkten Vikan i Göteborg har visat att fossila bränslen nästan helt kan elimineras.
Transport

Mejeritransporter kör med full gas mot framtiden

Biogas
Det är inte bara elmotorn som ska göra transportsektorn hållbar. Flytande biogas spås bli en viktig pusselbit, inte minst gällande tunga transporter. Här är ett företag som går i bräschen.
Transport

Vinnande företag som förändrar vardagsresandet

Mobilitet
Energimyndighetens globala innovationstävling Sustainable Mobility Challenge har avgjorts. Tre starka vinnare som stack ut med sina idéer om att förändra vardagsresandet har utsetts. En av dessa är svenska ÅF Infrastructure.
Transport

Aitikbanan i drift: ”Ett väldigt lyckat projekt”

Elfordon
Kylan och energiförsörjningen har varit stora utmaningar för det unika projektet i i Aitikgruvan som ser ut att bli en succé för klimatet. ”Hela Sveriges totala koldioxidutsläpp kommer att minska rejält tack ...
Transport

”Det är som att vara med i Truman Show”

Fordonsforskning
Hans Eric Melin från Circular Energy Storage hävdar att forskningen om återvinning av litiumjonbatterier har kommit betydligt längre i övriga världen än vad som förmedlas i Sverige och resten av Europa.
Transport

Smarta takluftriktaren ska sänka lastbilsutsläppen

Transport
Linköpingsföretaget Rumblestrip vill göra transportbranschen – och samhället – en tjänst. Deras intelligenta takluftriktare skulle kunna leda till stora bränslebesparingar – och kraftigt minskade koldioxidutsläpp.

Senaste