Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Algskalen som ökar solcellernas effekt

Under miljontals år har algerna utvecklats för att absorbera ljus långt ner under havsytan. Nu utnyttjar Swedish Algae Factory evolutionens kraft för att producera mer effektiva solceller.

Uppdaterad: 2018-07-10 Publicerad: 2018-07-10

Text: Linus Olin Bild: Swedish Algae Factory

Att använda alger i energisammanhang är inget nytt. Till exempel har det gjorts många försök att producera biobränsle. Men Swedish Algae Factory har hittat ytterligare ett användningsområde för kiselalger: att använda deras glasliknande skal för solcellsbeläggningar.

Algerna som företaget odlar består av arter som lever i ljusfattiga miljöer, som på bottnen av hav och sjöar. Då de likt landlevande växter lever på solljus har dessa alger under årmiljonerna utvecklats för att kunna absorbera så mycket som möjligt av det lilla ljus som trots allt finns där de lever.

Sofie Allert, VD, Swedish Algae Factory

– Deras skal består av ett nanoporöst material med flera små nanoporösa trattar, eller linser, som fångar in solljus på ett förvånansvärt effektivt sätt, säger Sofie Allert, vd, som var med och grundade företaget 2014.

Affärsidén går ut på att genom en relativt billig process utvinna dessa skal och sedan låta solcellstillverkare applicera dem som hinnor över eller i sina paneler, och därmed öka deras ljusupptagning och energiproduktion.

Storleken på effektivitetsförbättringarna varierar mellan solcellstyper, men för DSSC-baserade solceller som tros bli vanligare i framtiden kan det handla om så mycket som 30 till 60 procent. Företaget har fått finansiellt stöd från organisationer som Chalmers Ventures och Almi Invest, plus ett bidrag på 1,7 miljoner kronor från Energimyndigheten år i fjol.

 – Nu befinner vi oss i en uppskalningsfas där vi går från mindre experiment till att börja testa i pilotskala. Så just nu håller vi på att bygga upp en större anläggning, vilket är en förutsättning för att vi på sikt ska kunna producera kommersiellt, säger Sofie Allert.

Det har varit lite av moment 22 för företaget innan: de stora potentiella kunderna vill se hur det går att skala upp produktionen innan de vill stödja tekniken, medan finansiärerna vill se att de har stöd från de stora tillverkarna.

– I och med vår större anläggning verkar det dock som att vi äntligen har kommit ur det här. Dessutom känns det som att storföretagen börjar bli mer och mer positiva till att samarbeta med startups, säger Sofie Allert.

– Nu samarbetar vi med ett fiskodlingsbolag, där vi använder deras närings- och koldioxidrika vatten till att odla våra alger i. Då algerna renar vattnet kan vi sedan pumpa tillbaka det till fiskodlarna igen.

Ett sorts naturens kretslopp med andra ord. Hur kom då Sofie Allert in på den här idén? Allt började med ett exjobb medan hon läste ett program i bioteknik på Chalmers tekniska högskola.

– Jag skrev min kandidatuppsats om att använda alger som flygbränsle, och efter att ha läst in mig på ämnet blev jag fascinerad av alger i allmänhet. Men jag ville inte arbeta inom akademin, då jag hade börjat intressera mig för hur man får ut bra forskning på marknaden.

Istället bestämde hon sig för att läsa en master på Chalmers entreprenörsskola. I samband med det träffade hon Angela Wulff som bland annat forskade på alger som växer under Arktis isar och som därigenom hade omfattande kunskap om allt som rörde dessa vattenlevande varelser.

Detta gemensamma intresse för alger, i kombination med Sofie Allerts entreprenörsanda och Angela Wulffs expertis, var en kraftfull kombination. Kort därefter grundades Swedish Algae Factory.

– Egentligen var vi dock mer av ett forskningsprojekt fram till 2016, när våra experiment med beläggningar för solceller visade sig så pass lovande att vi började planera för kommersiell produktion.

Nu blickar hon in mot framtiden med tillförsikt. Användningsområdet är brett även utanför energiområdet: från hudkrämer till vattenrening.

– Vi har en global marknad med många stora aktörer som potentiella kunder. Dessutom har vi flera patentansökningar på gång. Så det ser bra ut nu, säger Sofie Allert.

Evolutionen är vår främsta ingenjör

Nu kommer Swedish Algae Factory dels fokusera på att bygga upp en större fabrik som ska vara i drift senast år 2021, som kommer kunna göra bolaget vinstdrivande, och dels finslipa sin produktionsprocess och materialframställning.

När det gäller själva utvecklingsarbetet känner dock inte Swedish Algae Factory någon oro.

– Evolutionen är vår främsta ingenjör, säger Sofie Allert.

Rekommenderat

Effektivisering

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

Fossilfritt
I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker.
Energiförsörjning

El från spillvärme lockar tunga investerare

Forskning
Svenska Climeons innovation omvandlar spillvärme till el. Nu har den tunga investeringsfonden Breakthrough Energy Ventures (BEV) beslutat att satsa på bolaget. Energimyndigheten har länge stöttat Climeon med affärs- och teknikutveckling.

Senaste

Klimat

Panorama ger goda in- och utsikter

Nyskapande

Går det att visualisera klimatomställningen? Panorama är ett nytt unikt, digitalt verktyg som ger en överblick av hur klimatomställningen går i förhållande till våra klimatmål.

Energiförsörjning

Gotland visar vägen i energiomställningen

Hållbart

Nu drar satsningen Energipilot Gotland igång. En satsning som ska leda till att Gotland går före resten av Sverige i omställningen till ett hållbart energisystem.