Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Algoritmer styr fastigheternas värme

Att lagra och effektstyra energi handlar inte bara om el. I Karlshamn styrs fjärrvärmen på motsvarande sätt, för att jämna ut lasttopparna och undvika start av fossildrivna spetslastanläggningar.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-02-20

Text: Maria Åslund Bild: Shutterstock

Redan för tio år sedan började Karlshamn Energi samarbeta med några ­studenter, som senare startade energitjänstföretaget Noda. Dessa gjorde ett forskningsprojekt kring att förflytta värme­last mellan byggnader.

Man brukar tala om byggnaders termiska tröghet. När de väl en gång blivit uppvärmda kan de fungera som värmelager i många timmar, i vissa fall dagar, innan de kylts ner så mycket att inomhuskomforten påverkas.

Den här trögheten utnyttjas fullskaligt av Karlshamn Energi. Om det antingen blir avbrott i fjärrvärmeleveransen, eller om nätägaren vill undvika att starta dyr och klimatförstörande spetsvärme vid lasttoppar, så får en del av de anslutna husen mindre värme. Men inte alla samtidigt. Algoritmer styr så att det finns varmvatten och innetemperaturen tillåts inte sjunka så mycket att hyres­gästerna ska märka förändringen.

– Idag är ett 90-tal byggnader ­anslutna i Karlshamn och Mörrum. För att systemet ska fungera bra bör det helst vara lite större volym på ­husen, och de ska inte ha någon ­ven­tilationslösning utan återvinning som tömmer byggnaderna på ­värme, säger bolagets fjärrvärmechef Ken Sellén.

– Vi har en pay-off på investeringen på fem år. Det är hyfsat för fjärrvärmebranschen.

Kunderna, å sin sida, sparar energi och pengar när värmetillförseln stryps. När ”värmelagret” sedan fylls på igen så sker det mer genom solinstrålning och spillvärme från aktiviteterna i byggnaderna än genom leveransen via fjärrvärme­nätet.

Rekommenderat

Digitalisering

Fördjupat globalt samarbete för smarta elnät

Elnät
Efter Stockholm Smart Grid Week står nu viktiga globala möten vid Clean Energy Ministerial i Vancouver på tur om drygt en månad. De diskussioner som hölls i Stockholm var ett viktigt avstamp.
Digitalisering

Så kan blockchain förändra energimarknaden

Blockchain
Smarta elkontrakt mellan grannar och effektiva betalningssätt för att ladda elbilar. Det är några exempel på hur blockchain kan medföra nya affärsmodeller i energibranschen.

Senaste

Förnybart

Goda prognoser för morgondagens elsystem

Förnybart

Övergången till förnybar energi ställer nya krav på kraftsystemet. Med en ökad andel el från variabla energikällor som sol, vind och vatten, ökar behovet av att kunna förutsäga hur förutsättningarna för att …