Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Algoritmer styr fastigheternas värme

Att lagra och effektstyra energi handlar inte bara om el. I Karlshamn styrs fjärrvärmen på motsvarande sätt, för att jämna ut lasttopparna och undvika start av fossildrivna spetslastanläggningar.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-02-20

Text: Maria Åslund Bild: Shutterstock

Redan för tio år sedan började Karlshamn Energi samarbeta med några ­studenter, som senare startade energitjänstföretaget Noda. Dessa gjorde ett forskningsprojekt kring att förflytta värme­last mellan byggnader.

Man brukar tala om byggnaders termiska tröghet. När de väl en gång blivit uppvärmda kan de fungera som värmelager i många timmar, i vissa fall dagar, innan de kylts ner så mycket att inomhuskomforten påverkas.

Den här trögheten utnyttjas fullskaligt av Karlshamn Energi. Om det antingen blir avbrott i fjärrvärmeleveransen, eller om nätägaren vill undvika att starta dyr och klimatförstörande spetsvärme vid lasttoppar, så får en del av de anslutna husen mindre värme. Men inte alla samtidigt. Algoritmer styr så att det finns varmvatten och innetemperaturen tillåts inte sjunka så mycket att hyres­gästerna ska märka förändringen.

– Idag är ett 90-tal byggnader ­anslutna i Karlshamn och Mörrum. För att systemet ska fungera bra bör det helst vara lite större volym på ­husen, och de ska inte ha någon ­ven­tilationslösning utan återvinning som tömmer byggnaderna på ­värme, säger bolagets fjärrvärmechef Ken Sellén.

– Vi har en pay-off på investeringen på fem år. Det är hyfsat för fjärrvärmebranschen.

Kunderna, å sin sida, sparar energi och pengar när värmetillförseln stryps. När ”värmelagret” sedan fylls på igen så sker det mer genom solinstrålning och spillvärme från aktiviteterna i byggnaderna än genom leveransen via fjärrvärme­nätet.

Rekommenderat

Digitalisering

Fördjupat globalt samarbete för smarta elnät

Elnät
Efter Stockholm Smart Grid Week står nu viktiga globala möten vid Clean Energy Ministerial i Vancouver på tur om drygt en månad. De diskussioner som hölls i Stockholm var ett viktigt avstamp.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.