Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Åkeri med bra rull

I framtidens stadsmiljö behövs små, smidiga transportfordon som inte ger upphov till skadliga utsläpp och som tar mindre plats. Ett sådant fordon kan vara – lastcykeln.

Uppdaterad: 2017-12-28 Publicerad: 2016-03-30

Text: Maria Åslund Bild: Einar Samuelsson

Idag finns flera cykelåkerier i Sverige. Movebybike startade i Malmö 2012 – inspirerade av ett kanadensiskt företag – och konceptet har sedan spridits till fler orter.

– Vi insåg att det finns en nisch för gods­transporter till företag i staden. I början hade vi släpkärror, men nu har vi robusta lastcyklar som kan ta upp till 300 kilo. Vi har kört allt från ost och grönsaker till lyftkättingar och maskin­delar, säger vd:n Johan Wedin, som också är en av företagets grundare.

Fakta

Movebybike

Finns i: Malmö samt i Uppsala, Stockholm, Lund på franchisebasis.

Antal anställda: Tre heltid samt ett tiotal på deltid.

Antal cyklar: Drygt 15.

Elassistans och små, effektiva batterier gör möjligt att cykla så tunga laster runt hela Malmö.

– Även om vår maxhastighet är låg, så är vi i stadsmiljö ofta snabbare än biltransporter.

Cykeln vinner på framkomlighet. Det är särskilt tydligt i ett av företagets uppdrag i Malmö. Där handlar det om att frakta färdig mat från skolkök till förskolor i ett av stadens områden:

– Jämfört med en lastbil kan vi göra den transporten på halva sträckan och på halva  tiden. Dessutom undviker man de risker som kan uppstå då lastbilar ska köra och backa vid förskolor, konstaterar Johan Wedin.

Cykelns potential har även blivit en politisk fråga. Under hösten beslutade regeringen att ta fram en nationell cykelstrategi och dessutom satsa 100 miljoner på cykelfrämjande åtgärder. I oktober samlades för övrigt EU:s transport­ministrar till ett informellt ministermöte för att diskutera cykling.

EU-finansierade Cyclelogistics har gjort en analys av behovet av godstransporter i städer. Slutsatsen blev att 25 procent av transporter un­der 200 kilo skulle kunna utföras med lastcykel.

– Jag hoppas att politikerna fattar beslut som begränsar den tunga trafiken i städerna. Då kan cykelåkerierna stå för transporten de sista kilo­metrarna, säger Johan Wedin.

Rekommenderat

Transport

Mejeritransporter kör med full gas mot framtiden

Biogas
Det är inte bara elmotorn som ska göra transportsektorn hållbar. Flytande biogas spås bli en viktig pusselbit, inte minst gällande tunga transporter. Här är ett företag som går i bräschen.
Transport

Vinnande företag som förändrar vardagsresandet

Mobilitet
Energimyndighetens globala innovationstävling Sustainable Mobility Challenge har avgjorts. Tre starka vinnare som stack ut med sina idéer om att förändra vardagsresandet har utsetts. En av dessa är svenska ÅF Infrastructure.

Senaste

Energiförsörjning

Träffar som utlovar intressanta energisamtal

Hållbart

Sökes: Energiintresserade som törstar efter nya inspirationskällor och kunskapsutbyte. Finnes: Nätverk som behandlar aktuella frågor och trender på de globala energimarknaderna tillsammans med inspirerande talare. Träffar: under 2020.

Transport

Mejeritransporter kör med full gas mot framtiden

Biogas

Det är inte bara elmotorn som ska göra transportsektorn hållbar. Flytande biogas spås bli en viktig pusselbit, inte minst gällande tunga transporter. Här är ett företag som går i bräschen.