Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Åkeri med bra rull

I framtidens stadsmiljö behövs små, smidiga transportfordon som inte ger upphov till skadliga utsläpp och som tar mindre plats. Ett sådant fordon kan vara – lastcykeln.

Uppdaterad: 2017-12-28 Publicerad: 2016-03-30

Text: Maria Åslund Bild: Einar Samuelsson

Idag finns flera cykelåkerier i Sverige. Movebybike startade i Malmö 2012 – inspirerade av ett kanadensiskt företag – och konceptet har sedan spridits till fler orter.

– Vi insåg att det finns en nisch för gods­transporter till företag i staden. I början hade vi släpkärror, men nu har vi robusta lastcyklar som kan ta upp till 300 kilo. Vi har kört allt från ost och grönsaker till lyftkättingar och maskin­delar, säger vd:n Johan Wedin, som också är en av företagets grundare.

Fakta

Movebybike

Finns i: Malmö samt i Uppsala, Stockholm, Lund på franchisebasis.

Antal anställda: Tre heltid samt ett tiotal på deltid.

Antal cyklar: Drygt 15.

Elassistans och små, effektiva batterier gör möjligt att cykla så tunga laster runt hela Malmö.

– Även om vår maxhastighet är låg, så är vi i stadsmiljö ofta snabbare än biltransporter.

Cykeln vinner på framkomlighet. Det är särskilt tydligt i ett av företagets uppdrag i Malmö. Där handlar det om att frakta färdig mat från skolkök till förskolor i ett av stadens områden:

– Jämfört med en lastbil kan vi göra den transporten på halva sträckan och på halva  tiden. Dessutom undviker man de risker som kan uppstå då lastbilar ska köra och backa vid förskolor, konstaterar Johan Wedin.

Cykelns potential har även blivit en politisk fråga. Under hösten beslutade regeringen att ta fram en nationell cykelstrategi och dessutom satsa 100 miljoner på cykelfrämjande åtgärder. I oktober samlades för övrigt EU:s transport­ministrar till ett informellt ministermöte för att diskutera cykling.

EU-finansierade Cyclelogistics har gjort en analys av behovet av godstransporter i städer. Slutsatsen blev att 25 procent av transporter un­der 200 kilo skulle kunna utföras med lastcykel.

– Jag hoppas att politikerna fattar beslut som begränsar den tunga trafiken i städerna. Då kan cykelåkerierna stå för transporten de sista kilo­metrarna, säger Johan Wedin.

Rekommenderat

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval
Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Senaste

Transport

Enklare att välja hållbar transport med nya märkningar

vägval

Transportsektorns utsläpp fortsätter att öka och branschen har utmaningar när det kommer till sociala villkor. För att utvecklingen ska gå i rätt riktning måste transportköpare och konsumenter kunna göra informerade val.

Klimat

Om klimatkrisens hastighet

Krönika

Karim Jebari: Vi vet att vi kan påverka hur varmt det kommer att bli genom att minska utsläppen av växthusgaser, men vi kan faktiskt också påverka hur snabbt uppvärmningen sker.