Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

”Tänk två gånger innan du konsumerar”

Tidningen Aktuell Hållbarhet utser varje år 33 hållbarhetstalanger under 33 år att hålla ögonen på. En av de som finns med på årets lista är Energimyndighetens Aleh Kliatsko. För Energivärlden berättar han om våra största hållbarhetsutmaningar – och hur vi kan lösa dem.

Uppdaterad: 2018-12-19 Publicerad: 2018-11-30

Text: Jakob Svärd Bild: Pressbild

Vid första anblick är det inte mycket som förenar de entreprenörer, idealister, ekonomer, biologer, jurister och teknik­intresserade personer som är med på årets lista. Förutom en sak: de är alla unga, drivna och engagerade i vår planets framtid.

Aleh Kliatsko är med sina 33 år äldst på listan. Hans medverkan motiveras med att han ”som samordnare för projekt Klimat­synk och som grundare av den ideella miljöorganisationen Playground Stockholm har blivit en fram­trädande hållbarhetsprofil som arbetar stenhårt för att göra världen mer hållbar”.

Vad betyder det för dig att ha blivit utnämnd till en av 2019 års mest spännande hållbarhetstalanger?
– Det känns spännande att vara med på Aktuell Hållbarhets lista ”33 hållbarhetstalanger under 33”. Det är roligt att kunna lyfta Global Playground Stockholm och det arbete vi gör där, men även Klimatsynkprojektet, säger Aleh Kliatsko.

Aleh Kliatsko, handläggare Energimyndigheten

Hur kommer det sig att du grundade den ideella miljöorganisationen Global Playground Stockholm?
– Jag startade organisationen 2012 under min utbildning på Kungliga Tekniska högskolan för att jag blev intresserad av hållbarhetsfrågor och ville göra något mer än att bara forska. Klimatfrågan är global. Våra utsläpp i Sverige påverkar andra länder. Därför är organisationens fokus att tänka globalt men agera lokalt. Om vi lyckas minska våra utsläpp och vår konsumtion i Sverige så bidrar vi till en hållbar planet. Vi jobbar med ungdomar med anledning av att de är den framtida generationen. Lyckas vi påverka dem att tänka hållbart så bidrar vi även till en hållbar framtid. Det finns många organisationer som jobbar med miljöfrågor, men vi ville hitta en nisch där vi kombinerar vetenskap med konst och kreativitet för att attrahera den unga individen att tänka hållbart. Alla små handlingar räknas och tillräckligt många handlingar bidrar till en större effekt. Fråga inte vad andra kan göra för en hållbar värld utan fråga vad du själv kan göra.

Vad sysslar du med i din roll som projektsamordnare för Klimatsynk?
– Klimatsynk är en plattform för kunskapsutbyte finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten. I min roll som projektsamordnare arbetar jag tillsammans med mina kollegor för att bidra till Sveriges nationella energi- och klimatmål genom att samordna projekt inom energieffektivitet och en koldioxidsnål ekonomi. Jag arbetar med att utveckla plattformar och nätverk mellan intressenter. Därmed skapas synergier på den regionala och nationella nivån samt stärks de små och medelstora företagen i deras arbete.

Vilka är de största utmaningarna vi står inför idag när det kommer till hållbar utveckling?
– Det finns många utmaningar men jag skulle vilja lyfta en, och det är vår konsumtion. Vår konsumtion är inte hållbar, den har negativa miljökonsekvenser och orsakar överanvändning av resurser. Många varor är billiga men de skadar miljön och fraktas från andra sidan världen där arbetarna är underbetalda. Att som konsument välja ekologiska och närproducerade varor som produceras på ett hållbart sätt trots att de är dyrare visar att vi konsumenter tar ställning. Idag är exempelvis shoppinghögtiden Black Friday ett fenomen som växer sig allt större. Många av oss köper saker som vi inte behöver bara för att det är billigare. Det är lätt att glömma att alla produkter vi köper lämnar ett fotavtryck efter sig. Om alla på jorden skulle leva som oss i Sverige, skulle det behövas 4,2 jordklot, enligt beräkningar från Världsnaturfonden. Vi behöver konsumera mindre och mer hållbart. Mitt tips är att tänka två gånger innan du köper någonting och kolla varifrån varan kommer.

Rekommenderat

Energiförsörjning

Är vi redo för nästa storm?

Energiförsörjning
Alfrida har dragit fram över norra Europa och orsakat stor skada längs sin väg. Många blev strömlösa och som mest rapporterades uppemot 150 000 svenska elabonnenter ha varit utan elektricitet.
Förnybart

Ny teknik möjliggör tillverkning av förnybar gasol

Gasol
I ett internationellt samverkansprojekt har en ny metod för att tillverka grön gasol tagits fram. I framtiden finns nu goda utsikter för privatpersoner att kunna köpa förnybar gasol till grillen eller husvagnen.

Senaste

Effektivisering

Ny teknik kan fördubbla effektiviteten hos biokraftverk

Fossilfritt

I Europa ökar användningen av förnybar energi. Globalt står fossila bränslen för cirka 70 procent av kraftproduktionen. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt Sverige krävs effektivare tekniker.

Energiförsörjning

El från spillvärme lockar tunga investerare

Forskning

Svenska Climeons innovation omvandlar spillvärme till el. Nu har den tunga investeringsfonden Breakthrough Energy Ventures (BEV) beslutat att satsa på bolaget. Energimyndigheten har länge stöttat Climeon med affärs- och teknikutveckling.