Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

10 nya innovationer i energiomställningen

Organiska solceller, klimatgardiner och vindkraftstorn i trä. Det är några av de 30 lösningar som fått dela på Energimyndighetens innovationsstöd på totalt 42 miljoner kronor. Den gemensamma nämnaren: alla kan bidra till energiomställningen.

Uppdaterad: 2018-04-19 Publicerad: 2018-04-19

Text: Johan Wickström Bild: CarpathianPrince/Shutterstock

– Ett fantastiskt intresse och ett stort antal innovativa lösningar inom en rad olika branscher, nischer och marknader. Det är imponerande vilken kreativitet och kunskap det finns bland svenska bolag, säger Leif Lyckebäck, affärsutvecklare på Energimyndigheten, när han kommenterar genomgången av de 68 ansökningar som kom in till myndigheten.

Bland de inkomna ansökningarna finns särskilt många innovationer med koppling till digitalisering/energieffektivisering, fossilfri transport och bioekonomi. Totalt fick 30 lösningar stöd – totalt 42 miljoner kronor delades ut.

Här nedan är tio exempel:

Eldrivna taximopeder i Stockholm
De eldrivna mopedbilarna Bzzt har synts ett bra tag på Stockholms gator och får nu pengar för att bygga det avgörande steget mellan experimentell fas och kommersiell storskalig drift av tjänsten. Särskilt fokus ligger på utveckling av mjukvaran och vinteranpassning av fordonen.

Företag: Bzzt, 1,6 milj kr

Fakta

Ny chans att få stöd till energiinnovationer

Energimyndigheten har ännu en utlysning ute där företag med energiinnovationer kan söka pengar. Kravet för att få stöd är att projekten ska ha potential att kunna bidra till energiomställningen på ett storskaligt sätt.

Sista ansökningsdag för utlysningen är 3 maj 2018. Det maximala stödbeloppet är 2 miljoner kronor.

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida.

Elproduktion av spillvärme i containerfartyg
Climeon Heat Power konverterar spillvärme till el och minskar på så vis ett fartygs bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid och andra partiklar. Pilotprojektet kommer att demonstrera systemets tillförlitlighet i ett containerfartygs tuffa miljö med syftet att eliminera riskpremien från rederiernas investeringskalkyl.

Sökande: Climeon, 2 milj kr

Energiåtervinning i restaurangventilation
Enjays produkt Lepido återvinner energin av värmen från restaurangers frånluft. Produkten är unik genom att den klarar den aggressiva miljön i restaurangventilation. Bolaget har, med gott resultat, testat en fullskaleprototyp. Nästa steg är att vidareutveckla och verifiera den nuvarande prototypen i verkliga förhållanden.

Företag: Enjay Filtration, 2 milj kr

Klimatgardiner som behåller värmen
Climate Curtains är ett gardinkoncept som reducerar energiförluster genom fönster.  Gardinerna kan dels minska värmeförlusterna, dels absobera solvärme. Projektets övergripande mål är att tillsammans med kund verifiera energi- och kostnadsbesparingarna med gardinerna.

Företag: Climate Curtains, 760 000 kr

Organiska solceller
Epishine utvecklar och kommersialiserar organiska solceller som kan integreras på en mängd olika ytor på ett flexibelt sätt. Målet är att bli en av marknadens mest resurseffektiva och billigaste solceller per kWh. Projektet syftar till att verifiera tekniken tillsammans med kund.

Företag: Epishine, 2,0 milj kr

Vattenrecirkulation vid tvätt
Idag förbrukas det onödigt mycket drickbart vatten vid tvätt. Mimbly har utvecklat en prototyp som visat sig spara en betydande del av vattnet per tvätt samtidigt som energibehovet minskas genom att värmen behålls i systemet så.

Företag: Mimbly, 300 000 kr

Vindkraftstorn i trä
Modvion utvecklar vindkraftstorn i biobaserade material vilket minskar koldioxidutsläpp jämfört med järnkonstruktioner och förenklar transport av höga tornkonstruktioner. Projektet syftar till att verifiera konstruktionen genom mekaniska tester i labb samt att bygga och utvärdera en 30 meter hög prototyp.

Företag: Modvion, 2 milj kr

Realtidsmätning för flexibel energihandel
Genom att kunna hantera mätvärden från energimätarna i realtid ökar flexibiliteten hos privatkunder samtidigt som mätsystemet skapar möjligheter för energibolagen att skapa nya energitjänster. Projektet syftar till att utveckla en prototyp för energimätarläsare i realtid och möjliggöra kommersialisering av tjänsten.

Företag: Ngenic, 800 000 kr

Automatisk bortkoppling av trasiga elnät
Många elnät har problem med avbrott. Dlaboratory utvecklar ett system för automatisk bortkoppling av felbehäftade sektioner i elnät. Med denna teknik kan elnätbolagen få signifikant lägre avbrottstider och högre automationsgrad. Det aktuella projektet kommer att genomföras från labmodell till att vara klar för en skarp installation.

Företag: Dlaboratory Sweden, 1,3 milj kr

Visualisering av egen elproduktion
Allt fler börjar producera egen el vilket ökar efterfrågan på smarta mättjänster. Watty har utvecklat en produkt som ger användare bättre information om hur de använder el genom visualisering på apparatnivå i realtid. Genom detta projekt kommer Watty att vidareutveckla produkten till att stödja mätning och visualisering av egenproducerad el.

Företag: Watty, 1,8 milj kr

Rekommenderat

Klimat

”Vi hade en tydlig uppgift – att ställa om energisystemet”

Energimyndigheten 20 år
Nya tuffa klimatmål och en infekterad kärnkraftsdebatt. Som förste generaldirektör för Energimyndigheten hade Thomas Korsfeldt en stor utmaning – att bygga upp myndigheten till det centrala navet i energiomställningen. Idag kan han ...
Klimat

På jakt efter innovativa företag inom miljöteknik

Innovation
Svenska företag inom miljöteknik håller sig väl framme i ett europeiskt perspektiv med stark innovationskraft, säger Kenneth Johansson, vd för InnoEnergy Scandinavia. Nu söker InnoEnergy nya företag för sin investeringsrunda i höst.
Klimat

”Vi försöker visa vilken framtid som är möjlig”

Energiomställningen
Hur kommer samhället påverkas av energiomställningen under de kommande decennierna? Allt sedan starten 1998 har Energimyndighetens analytiker gjort prognoser och scenarier för att förstå vart vi är på väg. Och deras betydelse ...
Klimat

Rekordstor satsning på fossilfritt stål

Fossilfritt
Satsningen på fossilfritt stål, HYBRIT, skalas upp ordentligt. Nu ska två pilotanläggningar byggas för totalt 1,4 miljarder kronor. Energimyndigheten står för en dryg tredjedel av kostnaden.

Senaste

Klimat

Negativa utsläpp – för en klimatpositiv framtid

Koldioxidlagring

Det räcker inte med att vi sänker våra koldioxidutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen. Det krävs också att vi utvecklar tekniker som kan leda till negativa utsläpp.