Energimyndighetens plattform för inspiration, fördjupning och dialog

Alla artiklar

Här hittar du 372 artiklar, blogginlägg och krönikor.


Energiförsörjning

En balanskonstnär med stor samhällsnytta

Porträtt

Frågor som effekt och kapacitetsbrist, coronapandemi och stängda gränser är ämnen som dominerat, och dominerar, Lotta Medelius-Bredhes första tid som generaldirektör för Svenska kraftnät.

Transport

Flygande elbåt minskar energiförbrukningen

Energisnålt

Fritidsbåtar är bland de mest energikrävande transportmedlen. Förklaringen är enkel, vattnet spjärnar emot. Företaget Candela har hittat en lösning på problemet, istället för att plöja genom vågorna flyger deras elbåt över dem.

Transport

Eltruckarna framgångsrika trots arktisk kyla

Gruvtransport

2018 inledde Boliden ett pilotprojekt med elektrifierade transporter i gruvan Aitik i Norrbotten. Nu har det lyckade pilotprojektet utvärderats, och resulterat i att systemet i Aitik byggs ut.

Effektivisering

Energieffektiv ventilation för sjukhus

Ny teknik

Infektionskänsliga salar på sjukhus kräver en extremt energikrävande ventilation. Energimyndigheten har stöttat ett forskningsprojekt som har 30 procent lägre energianvändning än konventionell teknik.