Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Transport

Transporterna står för en fjärdedel av den svenska energianvändningen och är starkt beroende av fossila bränslen. Därför står transportsektorn inför den största utmaningen när det gäller omställningen till ett förnybart energisystem.

Transport

Årets julklapp kan få ordentlig snurr

Artikel

Årets julklapp blir elcykeln. Valet reflekterar svenska konsumenters ökande medvetenhet om klimat. Regeringens förslag om att införa en premie för köp av elcykel från och …

Transport

Industrin laddar för gröna batterier

Artikel

Batterier har en nyckelroll i omställningen av transportsektorn. Men för att tekniken ska bli ännu mer miljövänlig krävs bättre återvinning. Läs del tre av artiklarna …

Transport

Sverige tar täten med elvägar

Elväg

Sverige ligger långt fram när det gäller utvecklingen av elvägar. I juni 2016 invigdes världens första elväg för lastbilar, utanför Sandviken. Erfarenheterna är överlag positiva …

Transport

Snabb utveckling för laddbilar i Sverige

Artikel

Försäljningen av laddfordon ökar successivt i Sverige tack vare kraftfulla styrmedel, både internationella och lokala. Nu utökas även antalet laddningspunkter i Sverige för att matcha …

Transport

Studenternas solelsbil korsar Australien

Artikel

17 studenter på Mälardalens högskola har byggt en bil som enbart drivs med solceller. I oktober korsar bilen Australien i tävlingen Bridgestone World Solar Challenge …

Transport

”Jag äter lunch medan jag laddar”

Artikel
Elbilarna börjar på allvar att ta sig in i taxibolagens fordonsflottor. Men ännu kvarstår såväl praktiska som ekonomiska utmaningar. Vi åkte ett varv genom Stockholm ...
Transport

Här är Sveriges bästa elbilskommun

Artikel
Gävle är ett föredöme när det gäller att stödja utvecklingen av elbilar. Därför har kommunen nu fått ta emot Laddguldet 2017.