Transport

Transporterna står för en fjärdedel av den svenska energianvändningen och är starkt beroende av fossila bränslen. Därför står transportsektorn inför den största utmaningen när det gäller omställningen till ett förnybart energisystem.

Transport

Studenternas solelsbil korsar Australien

fiber_manual_recordAktuellt

17 studenter på Mälardalens högskola har byggt en bil som enbart drivs med solceller. I oktober korsar bilen Australien i tävlingen Bridgestone World Solar Challenge …

Transport

”Jag äter lunch medan jag laddar”

fiber_manual_recordFördjupning

Elbilarna börjar på allvar att ta sig in i taxibolagens fordonsflottor. Men ännu kvarstår såväl praktiska som ekonomiska utmaningar. Vi åkte ett varv genom Stockholm …

Transport

Här är Sveriges bästa elbilskommun

fiber_manual_recordAktuellt

Gävle är ett föredöme när det gäller att stödja utvecklingen av elbilar. Därför har kommunen nu fått ta emot Laddguldet 2017.

Transport

Intercitylog ska effektivisera transporterna

fiber_manual_recordAktuellt

Genom att samtransportera återvinningsmaterial och gods som fraktas till och från kontorsbyggnader i Stockholm hoppas staden kunna minska antalet tunga fordon och samtidigt bidra till …

Transport

Fler eldrivna bussar på Göteborgs gator

fiber_manual_recordGott exempel

Genom samverkansprojektet Electricity rullar sedan två år tillbaka tio eldrivna bussar på linje 55 i Göteborgs stad. Nu förlängs testperioden till 2020 samtidigt som antalet …

Transport

Allt fler positiva till laddfordon

fiber_manual_recordAktuellt

Antalet laddfordon i Sverige har flerdubblats bara under de senaste åren. Inställningen är fortsatt positiv, men nu behövs en ökad kunskap för att fler ska …

Transport

Så kan utsläppen från batteriproduktionen minska

fiber_manual_recordAktuellt

Förnybar el i produktionsprocessen och bättre koll på återvinningen. De är två faktorer som kan minska koldioxidutsläppen från tillverkningen av fordonsbatterier. Det visar en ny …

Transport

Ny strategisk plan för fossilfri transportsektor

fiber_manual_recordAktuellt

Nu har sex myndigheter kommit överens om en gemensam plan för hur omställningen till en fossilfri transportsektor kan gå till. Energimyndigheten står för samordningen.