Förnybar energi

Ett helt förnybart energisystem till 2040 är målet för den svenska energipolitiken. Genom elcertifikatsystemet har den förnybara andelen el vuxit snabbt under senare år. Idag står vindkraften för en dryg tiondel av den svenska elproduktionen.

Förnybart

All energiproduktion påverkar miljön

fiber_manual_recordAktuellt

Ingen energiproduktion är helt ren och klimatneutral ur ett livscykelperspektiv, inte heller den från solen. På sikt kommer det bli en utmaning att återvinna alla …

Förnybart

Därför växer solelen mer i vissa kommuner

fiber_manual_recordAktuellt

I kommuner som är positiva och gör det enkelt för dem som vill installera solel installeras också fler anläggningar. Taxor och krångliga bygglovskrav har dämpande …

Förnybart

Positiva signaler på Solforum

fiber_manual_recordAktuellt

Synen på solenergi är minst sagt ljus. Det är budskapet som med all tydlighet framkom under Solforum som arrangerades av Energimyndigheten för fjärde gången

Förnybart

Sverige stöttar unikt solelsprojekt i Indien

fiber_manual_recordGott exempel

I Tharöknen i Indien testas en unik anläggning med termisk solel. Projektet är ett av de 36 som Energimyndigheten stödjer inom ramen för Future Carbon …

Förnybart

Göteborg prisas för fjärrvärme

fiber_manual_recordAktuellt

Efter fem framgångsrika år avslutas snart CELSIUS-projektet där Göteborg har delat med sig av sin expertis inom fjärrvärme- och kyla till andra europeiska städer. Nyligen …

Förnybart

Solceller lönar sig för företag

fiber_manual_recordAktuellt

Att installera solceller är en lönsam affär för företag. Det visar en pilotstudie från Energimyndigheten där tio företag intervjuats.

Förnybart

Så blev Amokabel självförsörjande på förnybar el

fiber_manual_recordGott exempel

I småländska Alstermo har företaget Amokabel blivit självförsörjande på förnybar el. Den senaste investeringen var solcellspaneler på taket. De står för en liten del av …