Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Förnybart

Ett helt förnybart energisystem till 2040 är målet för den svenska energipolitiken. Genom elcertifikatsystemet har den förnybara andelen el vuxit snabbt under senare år. Idag står vindkraften för en dryg tiondel av den svenska elproduktionen.

Förnybart

Så kan bioenergin växa – trots utmaningarna

Bioenergi

Bioenergi står redan idag för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Men potentialen är betydligt större än så om vi använder skogens restprodukter och får rätt …

Förnybart

Uppsving på den svenska vindkraftsmarknaden

Vindkraft

Svensk vindkraft andas optimism igen. Flera större investeringar genomförs med utländsk finansiering i botten. En blandning av stabila politiska förutsättningar och lägre investeringskostnader ligger bakom …

Förnybart

Mariestad får mest av vindkraftspremien

Vindkraft
Ett tiotal kommuner får dela på 70 miljoner kronor i vindkraftspremier för de installationer som togs i drift 2017. Mariestad är klar etta bland de ...
Förnybart

Är energibranschen i upplösning - eller?

Krönika
Energibranschen står inför gigantiska utmaningar. Nu gäller det att vi överbryggar hindren, utvecklar möjligheterna och löser kundernas behov, skriver Kraftringens vd Sylvia Michel.