Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Energieffektivisering

Energieffektivisering är ett av de viktigaste verktygen för att klara framtidens klimatmål. Potentialen är stor i alla sektorer: från att utnyttja överskottsvärme i industrin till att bygga effektiva hus och underlätta för klimatsmarta val i hemmet.

Effektivisering

Erik Brandsma fortsätter som generaldirektör

Energimyndigheten

Från polariserad energidebatt till dialog och samordning. Så beskriver Erik Brandsma den förändring som skett i den svenska energisektorn under de senaste åren. Nu har …

Effektivisering

Hur är läget med energin?

Inlägg

I dagarna har vi släppt vår egen Energi för dummies – Energiläget à la 2017. Det har gått två år sen sist, så jag hoppas …

Effektivisering

Så tog Hägglunds tag i industrins glömda energitjuv

Artikel
Tryckluft är en dyr energiform som står för cirka 10 procent av industrins elförbrukning. Enkla effektiviseringsåtgärder blir snabbt en lönsam affär. På Hägglundsområdet i Örnsköldsvik ...
Effektivisering

Effektiva spisar ger mersmak på nya jobbet

Inlägg
Energimyndigheten finansierar en rad klimatprojekt i bland annat Afrika söder om Sahara. Insatserna bidrar till minskade klimatutsläpp och bidrar till att förändra människors vardag på ...
Effektivisering

Svenska kraftnät ser över den egna energianvändningen

Artikel
Även hos experter på att transportera el finns möjligheter till energieffektivisering. Hos Svenska kraftnät har ett omfattande arbete skett med att kartlägga energianvändningen i anläggningarna ...