Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Digitalisering

Den snabba digitaliseringen påverkar energibranschen på alla nivåer. Smarta elnät i kombination med nya typer av energilager kan hjälpa till att kapa effekttoppar och öka stabiliteten i det förnybara energisystemet.

Digitalisering

Så påverkar AI energibranschen

HUB2017

Digitaliseringen omformar energimarknaden i grunden och skapar både möjligheter och utmaningar. Men hur ska energimarknadens aktörer hantera den snabba utvecklingen, till exempel inom artificiell intelligens? …

Digitalisering

Upptäck var elen tar vägen

Artikel

Smarta digitala lösningar blir ett allt viktigare verktyg för att minska energianvändningen. Företaget Watty har utvecklat en produkt som läser av all elanvändning på sekundnivå, …

Digitalisering

Storsatsning på svensk batterifabrik

Artikel

Om fyra år kan Northvolt starta en svensk storskalig batterifabrik – den första i Europa. Energimyndigheten bidrar till projektets uppstart med 38 miljoner kronor.

Digitalisering

Premiär för vår nya mötesplats

Inlägg

Energivärlden har blivit digital. Varför då? Jo för att det är dags och det behövs. Och hur vet vi det? Jo för att vi har …

Digitalisering

Smarta termostater sänker elkostnaden

Artikel

Världen digitaliseras i allt snabbare tempo. Men i värmesystemen sitter reglerteknik från 50-talet. Ngenic tog avstamp i det och utvecklade en smart termostat för villor.

Digitalisering

Fastighets-EKG håller koll på energianvändningen

Artikel
Flerbostadshus som varje sekund övervakar sin energianvändning och ger larm om något ovanligt inträffar. Örebrobostäder (Öbo) kallar sitt egenutvecklade system för Fastighets-EKG.
Digitalisering

Digitala system ändrar beteendet

Smarta hem
Hur påverkas människors energi­användning i ett uppkopplat boende? Det undersöks i ett forskningsprojekt i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.
Digitalisering

Algoritmer styr fastigheternas värme

Artikel
Att lagra och effektstyra energi handlar inte bara om el. I Karlshamn styrs fjärrvärmen på motsvarande sätt, för att jämna ut lasttopparna och undvika start ...