Digitalisering

Den snabba digitaliseringen påverkar energibranschen på alla nivåer. Smarta elnät i kombination med nya typer av energilager kan hjälpa till att kapa effekttoppar och öka stabiliteten i det förnybara energisystemet.

Digitalisering

Storsatsning på svensk batterifabrik

fiber_manual_recordAktuellt

Om fyra år kan Northvolt starta en svensk storskalig batterifabrik – den första i Europa. Energimyndigheten bidrar till projektets uppstart med 38 miljoner kronor.

Digitalisering

Smarta termostater sänker elkostnaden

fiber_manual_recordGott exempel

Världen digitaliseras i allt snabbare tempo. Men i värmesystemen sitter reglerteknik från 50-talet. Ngenic tog avstamp i det och utvecklade en smart termostat för villor.

Digitalisering

Fastighets-EKG håller koll på energianvändningen

fiber_manual_recordGott exempel

Flerbostadshus som varje sekund övervakar sin energianvändning och ger larm om något ovanligt inträffar. Örebrobostäder (Öbo) kallar sitt egenutvecklade system för Fastighets-EKG.

Digitalisering

Digitala system ändrar beteendet

fiber_manual_recordAktuellt

Hur påverkas människors energi­användning i ett uppkopplat boende? Det undersöks i ett forskningsprojekt i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Digitalisering

Algoritmer styr fastigheternas värme

fiber_manual_recordGott exempel

Att lagra och effektstyra energi handlar inte bara om el. I Karlshamn styrs fjärrvärmen på motsvarande sätt, för att jämna ut lasttopparna och undvika start …

Digitalisering

Tre röster om energisektorns digitalisering

fiber_manual_recordAktuellt

Hur påverkas energisektorn av digitaliseringen? Tomas Kåberger, Ann-Marie Fransson och Bo Dahlbom svarar på en av de hetaste frågorna i energivärlden.

Digitalisering

Alla är med i den digitala omvandlingen

fiber_manual_recordFördjupning

Den snabba digitaliseringen påverkar energibranschen på alla nivåer. Det är en omvandling som både kan hjälpa till att kapa effekttoppar, skapa nya jobb och förenkla …