Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Stockholms slott satsar på solel

Efter några års försöksperiod med solel får Stockholms slott en större solcellsanläggning som invigs i sommar. Statens fastighetsverk sätter upp 600 solcellspaneler som kommer stå för en dryg tiondel av slottets årliga elanvändning.

Uppdaterad: 2018-04-26 Publicerad: 2018-04-26

Text: Johan Wickström Bild: Melker Dahlstrand, SFV

Det är inte självklart att placera solcellspaneler på en slottsbyggnad eftersom stora kulturhistoriska värden är inblandade. Men det flacka taket på Stockholms slott passar bättre än de flesta andra slottstak.

Därför satte Statens fastighetsverk (SFV) och Kungl Hovstaterna upp nio solcellspaneler på en provyta redan 2010, efter att ha fått godkänt av Riksantikvarieämbetet.

Nu har man bestämt att gå vidare med ytterligare 600 paneler på en totalyta på 1 000 kvadratmeter – på hela norra längans tak samt delar av södra och västra längans tak. Arbetet påbörjades i slutet av april och kommer stå klart i början av juni.

– Solcellspanelerna kommer inte att synas vare sig från borggården eller något annat håll. Enda gången du har chans att se dem är från luften, om du flyger in över Stockholm. Det ser vi å andra sidan som positivt att slottets tak nu får stå som symbol för hållbarhet, säger Erik Kampmann, chef för Stockholms slottsförvaltning, i ett pressmeddelande.

Solcellsanläggningen kommer generera en årlig produktion på cirka 170 MWh, vilket motsvarar cirka 12 procent av slottets totala elanvändning när den tas i drift i juni.

Hållbarhet har varit ett fokusområde för SFV, som minskat energiåtgången i Stockholms slott med cirka 20 procent sedan 2011 tack vare löpande driftoptimering.

Rekommenderat

Förnybart

Solceller blir standard på Riksbyggens nya fastigheter

Solceller
Alla nyproducerade bostadsfastigheter, såväl hyres- som bostadsrätter, ska ha solcellsanläggningar som standard. Den policyn har Riksbyggen antagit. Men bolaget har inte satt något mål och ramar för hur stor satsningen blir.
Förnybart

Solcellerna som också är takpannor

Solel
Det var dags att lägga om taket. Samtidigt ville fastighetsägaren Sven-Erik Carlsson komma igång med att producera sin egen solel. Den typ av takpannor han köpte löste båda delarna åt honom.
Förnybart

"Solceller kan nästan alla ha"

Solel
Ann-Christin Nilsson Cedermo är energi- och klimatrådgivare för Vadstena och Ödeshögs kommuner, och berättar hur arbetet som detta fungerar i dagsläget.

Senaste

Transport

Podtaxin siktar in sig på företags-marknaden

Elmopeder

Uppstickaren i Stockholms taxivärld – Bzzt – med sina trehjuliga små podar i Stockholm city utvecklar sin verksamhet under hösten. Nu satsar Bzzt på att få fler företag på kundlistan.

Förnybart

Solceller blir standard på Riksbyggens nya fastigheter

Solceller

Alla nyproducerade bostadsfastigheter, såväl hyres- som bostadsrätter, ska ha solcellsanläggningar som standard. Den policyn har Riksbyggen antagit. Men bolaget har inte satt något mål och ramar för hur stor satsningen blir.