Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Högt tryck i EU-politiken på energiområdet

Under hela 2017 har det pågått ett intensivt arbete på miljö- och energidepartementet för att förverkliga energiöverenskommelsen.  Överenskommelsen gör att det nu går att arbeta med en större helhetssyn än tidigare, sade statssekreterare Emil Högberg under ett besök på Energimyndigheten.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-11-28

Text: Elisabeth Linder Bild: Jessicka Strandell & Alf Kronvall, norden.org

– Just nu råder ett ovanligt högt tryck på EU-politiken, så jag arbetar en hel del med olika EU-frågor. Det handlar om allt från hållbarhetskriterier för biodrivmedel i förnybartdirektivet till elmarknadsfrågor, sa Emil Högberg, statssekreterare hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, när han besökte Energimyndigheten i slutet av november.

Statssekreterare Emil Högberg.

Emil Högberg förklarade också att det internationella arbetet tar allt mer plats i kalendern. På nordisk nivå tar Sverige snart över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet efter Norge, och har då för avsikt att fortsätta vässa det nordiska samarbetet.

I den nationella politiken ska budgetpropositionen beslutas i riksdagen inom kort, med många satsningar på energiområdet. Exempelvis ska det upprättas ett nytt program för energieffektivisering i industrin, en bonus till kommuner som bygger ny vindkraft ska inrättas och stöd till solel samt satsningar på civilt försvar inom energiförsörjningen, ska öka.

När det gäller transportpolitik är det många myndigheter och aktörer inblandade, och det handlar om både infrastrukturfrågor, elektrifiering och nya drivmedel.

– Det är viktigt att vi blir bra på att samordna oss på transportområdet. Att sex myndigheter samlade sig till en gemensam rapport med en lång rad förslag och åtgärder i samband med SOFT-uppdraget (Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet) ser vi som ett föredöme, sa Emil Högberg.

Rekommenderat

Klimat

Det här krävs för att klara klimatet

IPCC
Dagens åtgärder är långt ifrån inte tillräckliga för att klara klimatmålen. Energimyndighetens Sandra Lindström förklarar det viktigaste i den nya rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.
Klimat

”Vi hade en tydlig uppgift – att ställa om energisystemet”

Energimyndigheten 20 år
Nya tuffa klimatmål och en infekterad kärnkraftsdebatt. Som förste generaldirektör för Energimyndigheten hade Thomas Korsfeldt en stor utmaning – att bygga upp myndigheten till det centrala navet i energiomställningen. Idag kan han ...
Klimat

På jakt efter innovativa företag inom miljöteknik

Innovation
Svenska företag inom miljöteknik håller sig väl framme i ett europeiskt perspektiv med stark innovationskraft, säger Kenneth Johansson, vd för InnoEnergy Scandinavia. Nu söker InnoEnergy nya företag för sin investeringsrunda i höst.

Senaste

Effektivisering

Så hjälper nätverket småföretagen med energiarbetet

Nätverk

Minskad miljöpåverkan, sänkta kostnader och en mer hållbar verksamhet. Hundratals små och medelstora företag får hjälp att effektivisera energianvändningen genom Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering.

Digitalisering

Så kan blockchain förändra energimarknaden

Blockchain

Smarta elkontrakt mellan grannar och effektiva betalningssätt för att ladda elbilar. Det är några exempel på hur blockchain kan medföra nya affärsmodeller i energibranschen.