Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Gotland blir pilotområde i energiomställningen

Ett hundraprocentigt förnybart energisystem. Gotland blir pilotområde i energiomställningen och Energimyndigheten arbetar nu med planen för hur det ska gå till. Projektledaren Mattias Eriksson berättar om det ovanliga uppdraget.

Uppdaterad: 2018-01-08 Publicerad: 2017-12-13

Text: Johan Wickström Bild: Karl Melander, Stig Hammerstedt

Kompetens, entreprenörsdriv och en lång erfarenhet av innovativa satsningar på förnybar energi. Att regeringen valde ut Gotland som pilotprojekt för omställningen till ett förnybart energisystem är inte så konstigt.

Det var juni 2017 som Energimyndigheten fick uppdraget att ta fram en förstudie som ska presentera vilka åtgärder som krävs för att Gotland ska uppnå ett hundraprocentigt förnybart och robust energisystem.

– Det är ett väldigt spännande uppdrag. Här har vi möjlighet att omsätta stora delar av vår verksamhet till praktisk handling i större omfattning. I det här projektet kommer vi att kunna använda hela vår bredd av åtgärder, säger Mattias Eriksson, som är projektledare på Energimyndigheten.

Mattias Eriksson, projektledare på Energimyndigheten.

 

Under hösten har myndigheten formerat arbetet för förstudien och skaffat sig en insikt om vad de regionala aktörerna har för tankar om omställningen.

– Vi har delat in uppdraget i olika delområden, till exempel industri, transporter, elnät med mera. Därefter har vi hämtat in synpunkter från våra samarbetspartner och andra intressenter. Den här omställningen innebär även att nya affärsmöjligheter öppnas. Det som är en utmaning för en aktör kan innebära affärsmöjligheter för ett annat företag.

Här har vi möjlighet att omsätta stora delar av vår verksamhet till praktisk handling i större omfattning.

Under sommaren stod det klart att Svenska Kraftnät inte bygger ut en tredje elkabel till Gotland. En besvikelse för en del öbor. Men Mattias Eriksson menar att det finns andra lösningar.

– Vi koncentrerar oss på de förutsättningar som gäller. Det finns andra sätt att lösa detta, till exempel genom nya former av lagring, styrning och efterfrågeflexibilitet.

För närvarande arbetar Energimyndigheten med att identifiera knäckfrågor, till exempel vilken typ av åtgärder som man ska föreslå och vilken innovationshöjd de ska ha.

Fakta

Regeringens uppdrag till Energimyndigheten

Den 29 juni 2017 fick Energimyndigheten uppdraget från regeringen att ta fram en förstudie till hur Gotland kan användas som pilot i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. Bakgrunden är den politiska ramöverenskommelsen om Sveriges långsiktiga energipolitik som bland annat innehåller ett mål om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040.

Förstudien ska lämnas den 30 mars och innehålla en plan med åtgärder och en beskrivning av olika aktörers ansvar och roller i det fortsatta arbetet. Den ska också beskriva hur projektet praktiskt ska kunna genomföras och ge förslag på eventuella nödvändiga förändringar i befintligt regelverk.

– Det kommer att handla om en kombination av olika typer av åtgärder av olika karaktär och även om att utveckla nya affärsmodeller. Systemsyn blir viktigt. En viktig del i projektet är att jobba i samverkan med övriga aktörer på ön. I projektet samarbetar Energimyndigheten bland annat med Region Gotland, GEAB och länsstyrelsen. Och engagemanget är stort, det visar inte minst den hearing som hölls den 22 november.

– Gotland är en aktiv region där det finns ett starkt energiengagemang redan innan. Så vi har en väldigt bra grund att stå på, konstaterar Mattias Eriksson.

Projektarbetet sker också i nära dialog med departementet. Den 30 mars 2018 ska förstudien till vara klar.

– Målet är att kunna presentera så konkreta åtgärder att omställningen kan komma igång så fort som möjligt. Gotland kan bli en modell för hela Sverige, säger Mattias Eriksson.

Rekommenderat

Förnybart

Tre röster om Gotlands omställning

Energiomställning
Omställningen är en satsning som omfattar hela det gotländska samhället och aktörer i en rad olika sektorer. Energivärlden träffade tre aktörer för att höra hur ...
Förnybart

Uppladdning på Gotland

Energisystem
Energimyndighetens uppdrag att undersöka hur Gotland kan bli pilot för omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige mottas med stort engagemang på ön.

Senaste

Transport

Gröna testpiloter spred kunskap på Gotland

El-och gasbilar

150 personer sökte och fyra kallades. För ett halvår sedan började testpiloterna i Ratta Grönt. Nu utvärderar Region Gotland hur projektet har påverkat användandet och …

Forskning

På jakt efter nya affärslösningar

HUB2017

I ena ringhörnan: etablerade storföretag i jakt på nya lösningar och idéer. I den andra: innovativa startupföretag som söker kapital och marknader. Följ med till …