Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Göteborg prisas för fjärrvärme

Efter fem framgångsrika år avslutas snart CELSIUS-projektet där Göteborg har delat med sig av sin expertis inom fjärrvärme- och kyla till andra europeiska städer. Nyligen mottog staden ett pris av EU-kommissionen för sina insatser, och nu vill de fortsätta att verka för utbyggnaden av moderna fjärrenerginät i Europa.

Uppdaterad: 2017-12-01 Publicerad: 2017-09-14

Text: Jonas Lannering Bild: Göteborgs stad, Shutterstock

När Katrina Folland och hennes kollegor på Göteborgs stad 2011 såg en utlysning för ett forskningsprojekt om fjärrvärme inom ramen för EU:s program Smart Cities tvekade de inte länge. Göteborg, som redan har en av världens mest moderna nät för fjärrvärme och fjärrkyla, såg tidigt möjligheten att ta ledartröjan inom området och sprida sina kunskaper till fler städer både i Sverige och utomlands.

Katrina Folland på Göteborgs stad.

– Det som EU-kommissionen ville uppnå inom fjärrvärmeområdet hade vi i princip redan på plats i Göteborg. Så vi insåg att vi hade mycket att bidra med och därför riggade vi ett konsortium för att bli lead partner i projektet tillsammans med Göteborg Energi, berättar Katrina Folland som är Göteborgs stads koordinator för Celsiusprojektet.

Göteborg blev mycket riktigt en av de fem europeiska städer som bildade CELSIUS-programmet 2012 och sedan dess har ett antal projekt inom fjärrvärme och fjärrkyla genomförts. För Göteborg Energi har ett fokusområde varit att bygga moderna demonstrationsanläggningar för att visa upp för andra europeiska städer med egna fjärrvärmeprogram i siktet.

– Vi har arbetat mycket med kunskapsspridning, med utgångspunkt i demonstrationsanläggningar. Men vi har också tagit fram andra verktyg för att sprida vår expertis vidare. Till exempel genom en wiki-plattform där vi har samlat all vår kunskap inom området fritt för CELSIUS-nätverket att använda sig av, säger Katrina Folland.

Hon betonar att Göteborgs erfarenheter inom fjärrvärme och fjärrkyla inte uteslutande handlar om tekniska aspekter. I det kunskapsnätverk med ett 60-tal europeiska städer man har byggt upp inom projektet diskuteras alla tänkbara hinder för att få fram moderna och effektiva fjärrvärmenät.

– Det kan handla om ägarskapsmodeller och acceptansfrågor till exempel. Det är mycket som ska vara på plats för att åstadkomma så stora infrastrukturprojekt som ett fjärrenerginät innebär och genom CELSIUS-projektet försöker vi hjälpa fler städer att hitta rätt lösningar som passar just deras förutsättningar.

Fakta

Göteborgs fjärrvärme

Göteborgs fjärrvärmenät invigdes 1953 och täcker idag 90 procent av stadens flerbostadshus samt cirka 10 000 villor. Det är också utvidgat till fyra grannkommuner och sträcker sig totalt över 130 mil, med en största höjdskillnad från lägsta till högsta punkt på 280 meter.

Idag är endast 5 procent av fjärrvärmenätet baserat på fossila bränslen. Ungefär 80 procent av fjärrvärmeproduktionen härstammar från överskottsvärme från avfallsförbränning, oljeraffinering och energiproduktion. Resterande 15 procent utvinns från biogaser

Och nu börjar resultaten av nätverket att visa sig. På flera håll i EU pågår det utbyggnader av system för fjärrvärme och fjärrkyla, där 65 städer ingår nätverket av intressenter. En av dessa städer är Köpenhamn som genom en utbyggnad av fjärrvärmenätet nu ska arbeta för ökad energiplanering. För sina insatser har nu projektet tagit emot priset EU Sustainable Energy Award av EU-kommissionen.

– Priset från EU-kommissionen är ett kvitto på att vi har gjort ett bra jobb och fått mycket uppmärksamhet för vårt arbete. Juryns motivering var att vi har bidragit mycket till EU:s mål inom området genom våra positioner och vårt påverkansarbete. Det är inte så vanligt att forskningsprojekt av den här typen mäktar med att jobba med policyfrågor, men det är något som vi har lyckats med tack vare vårt nätverk av städer, berättar Katrina Folland.

CELSIUS avslutas i december 2017, men Katrina Folland och hennes kollegor hoppas kunna fortsätta att stödja städer både i Sverige och EU med sina kunskaper inom fjärrvärme. Lärdomarna från EU-projektet sammanfattas under CELSIUS summit i Göteborg den 27-28 november, vilket också blir startskottet för den nya hub av aktörer som ska fortsätta att leda utvecklingen inom fjärrvärmeområdet.

Rekommenderat

Förnybart

Tre röster om Gotlands omställning

Energiomställning
Omställningen är en satsning som omfattar hela det gotländska samhället och aktörer i en rad olika sektorer. Energivärlden träffade tre aktörer för att höra hur ...
Förnybart

Gotland blir pilotområde i energiomställningen

Energisystem
Ett hundraprocentigt förnybart energisystem. Gotland blir pilotområde i energiomställningen och Energimyndigheten arbetar nu med planen för hur det ska gå till. Projektledaren Mattias Eriksson berättar ...
Förnybart

Uppladdning på Gotland

Energisystem
Energimyndighetens uppdrag att undersöka hur Gotland kan bli pilot för omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige mottas med stort engagemang på ön.

Senaste

Förnybart

Tre röster om Gotlands omställning

Energiomställning

Omställningen är en satsning som omfattar hela det gotländska samhället och aktörer i en rad olika sektorer. Energivärlden träffade tre aktörer för att höra hur …

Förnybart

Gotland blir pilotområde i energiomställningen

Energisystem

Ett hundraprocentigt förnybart energisystem. Gotland blir pilotområde i energiomställningen och Energimyndigheten arbetar nu med planen för hur det ska gå till. Projektledaren Mattias Eriksson berättar …

Digitalisering

Så påverkar AI energibranschen

HUB2017

Digitaliseringen omformar energimarknaden i grunden och skapar både möjligheter och utmaningar. Men hur ska energimarknadens aktörer hantera den snabba utvecklingen, till exempel inom artificiell intelligens? …