Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Därför växer solelen mer i vissa kommuner

I kommuner som är positiva och gör det enkelt för dem som vill installera solel installeras också fler anläggningar. Taxor och krångliga bygglovskrav har dämpande effekt.

Uppdaterad: 2017-12-29 Publicerad: 2017-10-04

Text: David Grossman Bild: Johan Nygren/ Energikontoret i Mälardalen

Uppdraget var att göra en översyn av regelverk, rutiner och taxor för solel i Mälardalens 27 kommuner. Och kanske var inte resultaten så överraskande för projektledarna Sofie Orvestedt och Fredrik Wedelstam på Energikontoret i Mälardalen. Man visste att kommunerna hade olika regler, inte minst för bygglov. Nu handlade det om att få det på pränt.

Sofie Orvestedt, projektledare på Energikontoret i Mälardalen.

I enkäten som skickades ut till kommunerna var en av frågorna: Krävs det bygglov för solceller? En kommun svarade ”Nej, bygganmälan krävs”, övriga 22 som svarade på enkäten skrev ”det beror på”.

– Svaren visade på stor variation för att få bygglov eller helt slippa bygglov. Det kan handla om vinkeln för panelen på taket eller hur stor plats panelen tar av takets yta. Vissa kommuner har alltid bygglov för anläggning på mark, andra aldrig, säger Sofie Orvestedt.

Några av kommunerna tar inte ut taxa – andra gör det. Undersökningen visade även att informationen om solel på kommunernas hemsidor är av olika kvalitet. Det var bara en tredjedel av kommunerna som hade tydlig information om solceller på sin hemsida. Nästan hälften av kommunerna svarade att information ges om ”någon ringer”.

Det verkar tydligt att det finns ett samband mellan kommunens inställning och antal anläggningar som installeras. De två kommunerna som producerar mest solel beräknat per capita i området är Katrineholm och Heby. I de två kommunerna är det fritt att installera på en- och tvåbostadshus, i Heby även på ekonomibyggnader och på mark. Man har bra information på sina hemsidor och dessutom politiker och föreningar som är engagerade i frågan.

– Vi ser det som positivt att Boverket utreder förutsättningarna för ett generellt undantag från kravet på bygglov för montering av solpaneler. Ett uppdrag som ska redovisas senast 31 oktober 2017. Mindre krångel och gemensamma riktlinjer i hela Sverige kommer att underlätta för såväl installatörer som brukare, säger Fredrik Wedelstam.

Energirådgivarna måste synas mer än att bara svara i telefon. De ska komma ut mer och skapa intresse för solel.

En viktig roll för att driva på utvecklingen har de lokala energi- och klimatrådgivarna som finns i de flesta kommuner. Under Solforum påpekade en del talare att rådgivarna inte ger så många bra råd och att folk istället söker sig till olika forum för att hitta information.

– Energirådgivarna måste synas mer än att bara svara i telefon. De ska komma ut mer och skapa intresse för solel, säger Alvar Palm, projektledare på hållbar utveckling Väst och delaktig i Insatsprojekt för solceller.

Projektet med stöd av Energimyndigheten utbildar och tränar rådgivare, i teknik, aktiviteter, kommunikation (till media) och inte minst uppsökande arbetssätt.

– Solsafarin är en bra metod för att skapa intresse. Då kan folk besöka en familj som installerat en anläggning och på plats få reda på hur en anläggning fungerar i verkligheten. Och energirådgivarna får möjlighet att fördjupa kunskapen och svara på frågor, säger Alvar Palm.

Rekommenderat

Förnybart

Därför har den förnybara elen ökat mest

Förnybart
Den förnybara elen har gått spikrakt uppåt sedan 1998, framför allt vindkraft. Vad ligger bakom denna kraftfulla tillväxt? Och hur ser de viktigaste teknikerna ut inför framtiden?

Senaste

Förnybart

Därför har den förnybara elen ökat mest

Förnybart

Den förnybara elen har gått spikrakt uppåt sedan 1998, framför allt vindkraft. Vad ligger bakom denna kraftfulla tillväxt? Och hur ser de viktigaste teknikerna ut inför framtiden?

Digitalisering

Därför måste vi öka it-säkerheten i energibranschen

IT

Strukturella förändringar och en allt snabbare digitalisering påverkar hela energibranschen och ökar sårbarheten. För att klara utmaningarna med informationssäkerheten måste svenska företag och myndigheter öka kompetensen inom detta område, skriver Tommy Wahlman, …