Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Allt fler svenskar vill köpa solceller

Efter att stödet till solel höjdes vid årsskiftet har antalet ansökningar tredubblats jämfört med samma tid under förra året. Samtidigt arbetar Energimyndigheten på flera plan för att underlätta för villaägare som vill köpa solceller.

Uppdaterad: 2018-06-26 Publicerad: 2018-06-26

Text: Johan Wickström Bild: Ola Jennersten, Naturfotograferna, IBL Bildbyrå, Energimyndigheten

Vid årsskiftet 2018 höjdes stödet till solceller för privatpersoner, från 20 till 30 procent av installationskostnaden. Samtidigt har regeringen skjutit till ytterligare 525 miljoner kronor till stödet under 2018. Det har satt fart på marknaden.

Under årets fem första månader sökte drygt 6 153 svenskar stöd för att installera solceller. Motsvarande period under 2017 sökte drygt 2 166 personer.

Ansökningar till solcellsstöd

Visa: border_allVisa: show_chart

Månad Antal
Juni 17 580
Juli 499
Augusti 482
September 558
Oktober 508
November 487
December 586
Januari 18 1086
Februari 869
Mars 1175
April 1535
Maj 1438

Sara Grettve, projektledare Energivärlden

– Ja, vi märker en stor skillnad på antalet ansökningar. Det är tydligt att intresset för att skaffa solcellsanläggningar är stort, säger Sara Grettve, projektledare på Energimyndigheten.

Myndigheten jobbar nu på flera olika sätt för att ytterligare underlätta för villaägare och fastighetsägare att investera i solel. Bland annat har man fått som del i ett uppdrag av regeringen att bygga en webbportal för solel, som kommer lanseras den 31 augusti.

– Det bli en bred sajt med all grundläggande information inom solelsområdet för den som är intresserad av att själv skaffa en solcellsanläggning, till exempel en kalkylator, stöd och bidrag, information om batterier med mera, säger Sara Grettve.

– Det har funnits mycket information tidigare, men det har varit svårt att sortera. På solelsportalen kommer Energimyndigheten stå som garant för att informationen är aktuell, objektiv och relevant.

Solelportalen kommer att bli kunskapsnavet i Energimyndighetens satsning på solel. Men det görs många insatser på flera plan för att öka intresset och spridningen av solel.

– Vi håller vi på att ta fram förslag på förenklingar i solcellsstödet. Tanken är att förenkla ansökan och förhoppningsvis korta väntetiderna på beslut för dem som söker stödet. Dessutom kommer energi och klimatrådgivningen att ha ett fördjupat fokus på solel under kommande år, till exempel genom föreläsningar och fördjupad rådgivning, säger Sara Grettve.

Idag står solelen för enbart runt 0,2 procent av Sveriges solel. På sikt kan det öka betydligt, menar Sara Grettve, men det finns utmaningar.

Fakta

Solcellsstödet i siffror

Antal beviljade ansökningar sedan starten 1 juli 2009: 14 045.

Län med flest beviljade stöd: Skåne, 2 071.

Län med högst beviljat belopp/invånare: Gotland, 407 kr.

Utbetalat stöd totalt sedan 2009: 951 milj kr.

– På kort sikt gäller det att vi tar bort informationshindren, på längre sikt kan det bli viktigt att också hantera och analysera systemeffekterna av den ökade solelen. Men potentialen är stor. Vi bedömer att solel skulle kunna stå för 5–10 procent av elproduktionen till 2040, det vill säga mellan 7 och 14 TWh.

Rekommenderat

Förnybart

Därför har den förnybara elen ökat mest

Förnybart
Den förnybara elen har gått spikrakt uppåt sedan 1998, framför allt vindkraft. Vad ligger bakom denna kraftfulla tillväxt? Och hur ser de viktigaste teknikerna ut inför framtiden?

Senaste

Effektivisering

Smartare kretslopp kapade energinotan på Dalby gård

Lantbruk

Smartare logistik och effektivare kretslopp kapade energinotan på Dalby Ekologiska gård. Den ekologiska mjölkgården minskade energianvändningen med 17 procent trots att man ökade antalet kor betydligt.

Förnybart

Därför har den förnybara elen ökat mest

Förnybart

Den förnybara elen har gått spikrakt uppåt sedan 1998, framför allt vindkraft. Vad ligger bakom denna kraftfulla tillväxt? Och hur ser de viktigaste teknikerna ut inför framtiden?