Positiva signaler på Solforum

Synen på solenergi är minst sagt ljus. Det är budskapet som med all tydlighet framkom under Solforum som arrangerades av Energimyndigheten för fjärde gången – i år i Västerås.

Uppdaterad: 2017-09-28 Publicerad: 2017-09-28

Text: David Grossman Bild: Energimyndigheten

– Det finns hos våra politiker nu en förståelse och inriktning mot det småskaliga och det skapas förutsättningar för en bra mix av stor- och småskalig produktion, sade Rémy Kolessar, chef för avdelningen för forskning och innovation på Energimyndigheten när Solforum öppnades den 13 september.

Rémy Kolessar, chef för avdelningen för forskning och innovation på Energimyndigheten.

Rémy Kolessar, chef för avdelningen för forskning och innovation på Energimyndigheten.

Han pekade på energiöverenskommelsen från 2016 och regeringens kommande budgetproposition där man föreslår en förstärkning av solcellsstödet och höjd stödnivå från dagens 20 till 30 procent av investeringskostnaden till hushåll som sätter upp solceller på taket.

– Positivt är också att kostnaderna för solcellsanläggningar fortsätter att falla. Det kommer att leda till ökat intresse för att satsa på sol, menar Rémy Kolessar.

Det visar sig också i SOM-institutets årliga undersökning av svenska folkets åsikter om olika energikällor där solenergi är den energiresurs som flest andel vill att vi satsar på. Samtidigt har den globala solcellskapaciteten ökat med hela 33 procent under förra året. Visserligen från än så länge relativt låga nivåer, och i Sverige står solenergi bara för 0,2 procent av den totala elproduktionen. Annorlunda är det i andra länder i Europa, till exempel Tyskland, som har haft en större utbyggnad av solelskapacitet.

Den stora gamechangern just nu, menar Rémy Kolessar, är lagringen.

– Det pågår en fantastisk utveckling av batterier som till stor är driven av elbilsmarknaden, och priserna, precis som för solceller, pressas allt mer.

Energimyndighetens fokus den närmaste tiden är att forska i och belysa hur man får ihop en bra synergi från sol och vind, och hur de olika energislagen kan komplettera varandra.

– Var ska anläggningar placeras, hur ska mixen av system se ut, vilka nättjänster kan utnyttjas? Kort sagt, hur ska vi maximera nyttan? Här finns många frågor att titta på, säger Rémy Kolessar.