Inspiration, fördjupning och dialog från Energimyndigheten

Energismartare tunnelbana

Energismartare tunnelbana

Rekommenderat

Klimat

10 nya innovationer i energiomställningen

Energiomställningen

Organiska solceller, klimatgardiner och vindkraftstorn i trä. Det är några av de 30 lösningar som fått dela på Energimyndighetens innovationsstöd på totalt 42 miljoner kronor. Den gemensamma nämnaren: alla kan bidra till ...

Klimat

Höjt stöd till solceller

Vårproposition

Stödet till solceller höjs med 170 miljoner kronor och elfordonspremien utvidgas till att även gälla utombordsmotorer. Det är några av nyheterna i regeringens vårproposition.

Förnybart

Batterilager ska stärka Gotlands elförsörjning

Energiomställningen

Ökad elektrifiering, satsningar på energilagring och tester av nya affärsmodeller. Det är några av åtgärderna för att Gotland ska kunna bli helt förnybart. Förslagen presenteras i Energimyndighetens förstudie om att göra Gotland ...

% har utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat med mellan 1990 och 2016.

Förnybart

Därför kan biogasen öka ytterligare

Biogas

Marknaden för biogas har gått in i en mogen fas. Samtidigt innebär ny teknik att produktionen kan breddas ytterligare. Under 2017 uppnåddes milstolpen 2 TWh för den svenska biogasen, där merparten används ...

Klimat

10 nya innovationer i energiomställningen

Energiomställningen

Organiska solceller, klimatgardiner och vindkraftstorn i trä. Det är några av de 30 lösningar som fått dela på Energimyndighetens innovationsstöd på totalt 42 miljoner kronor. Den gemensamma nämnaren: alla kan bidra till ...

Klimat

Höjt stöd till solceller

Vårproposition

Stödet till solceller höjs med 170 miljoner kronor och elfordonspremien utvidgas till att även gälla utombordsmotorer. Det är några av nyheterna i regeringens vårproposition.

Förnybart

Batterilager ska stärka Gotlands elförsörjning

Energiomställningen

Ökad elektrifiering, satsningar på energilagring och tester av nya affärsmodeller. Det är några av åtgärderna för att Gotland ska kunna bli helt förnybart. Förslagen presenteras i Energimyndighetens förstudie om att göra Gotland ...

% av den svenska energiförsörjningen kommer från bioenergi, totalt 134 TWh 2015.

Förnybart

Därför kan biogasen öka ytterligare

Biogas

Marknaden för biogas har gått in i en mogen fas. Samtidigt innebär ny teknik att produktionen kan breddas ytterligare. Under 2017 uppnåddes milstolpen 2 TWh för den svenska biogasen, där merparten används ...

”Med Energivärlden vill vi skapa en digital mötesplats för dialog och kunskapsutbyte över sektorgränserna”

Mer om Energivärlden